Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2: Clothing - Trang phục

 • Unit 2: Clothing - Getting Started

  Unit 2: Clothing - Getting Started
  Bài học Getting Started Unit 2 Lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em làm quen với trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới.

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Clothing - Listen and Read

  Unit 2: Clothing - Listen and Read
  Bài học Listen and Read Unit 2 Lớp 9 - Clothing, hướng dẫn các em nghe đọc bài với nội dung liên quan đến trang phục truyền thống của người Việt Nam - Áo dài. Hi vọng bài đọc cung cấp thông tin cho các em để nâng cao hiểu biết về trang phục quê hương.

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Clothing - Speak

  Unit 2: Clothing - Speak
  Bài học Speak Unit 2 lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em thực hiện hội thoại cùng nhau hỏi và trả lời về vấn đề trang phục thường mặc trong các dịp lễ hay những trang phục mặc hàng ngày.

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Clothing - Listen

  Unit 2: Clothing - Listen
  Bài học Listen Unit 2 lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em nghe thông tin dựa vào trang phục để tìm người bị lạc.

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Clothing - Read

  Unit 2: Clothing - Read
  Bài học Read Unit 2 tiếng Anh lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu với nội dung bài học liên quan đến lịch sử ra đời của quần jeans.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Clothing - Write

  Unit 2: Clothing - Write
  Bài học Write Unit 2 lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em viết bài luận nhằm thuyết phục người đọc tin vào một vấn đề hay làm một điều gì đó.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Clothing - Language Focus

  Unit 2: Clothing - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 2 lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em ôn tập 2 điểm ngữ pháp liên quan trong bài: Thì hiện tại hoàn thành và cấu trúc câu bị động. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Clothing - Vocabulary

  Unit 2: Clothing - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 2 Lớp 9 - Clothing cung cấp từ vựng với đầy đủ ngữ nghĩa giúp các em thuận tiện cho việc tra cứu và ghi nhớ khi học bài.

  Xem chi tiết