Bài 1: Các phương châm hội thoại - Ngữ văn 9

Lý thuyếtSoạn bài FAQ

Qua bài học này các em nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất. Biết vận dụng các phương châm này vào trong quá trình giao tiếp

Tóm tắt bài

1. Phương châm về lượng

a. Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi.

  • Câu trả lời của Ba không đáp ứng điều mà An muốn biết vì nó mơ hồ về nghĩa.
  • An muốn biết địa điểm học bơi của Ba ở đâu.
  • Trong giao tiếp, muốn đạt được hiệu qur khi nói cần phải có nội dung, không nói ít hơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi.

b. Truyện cười

  • Truyện gây cười vì hai nhân vật nói nhiều hơn so với những gì cần nói.
  • Anh có "Lợn cưới" thì cần bỏ đi từ "cưới" và người trả lời thì bỏ câu "Từ lúc tôi mặc cái áo mới này".
  • Cần phải tuân thủ yêu cầu khi giao tiếp là khi giao tiếp không nên nói nhiều hơn những gì cần nói.

2. Phương châm về chất

  • Truyện phê phán những người nói không có sự thật. Đó là nói khoác lác.
  • Không nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực.
  • Đừng nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật.

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được 

  • Các phương châm hội thoại về lượng và về chất để vận dụng trong giao tiếp.

Các em có thể tham khảo thêm bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về văn bản thuyết minh.

-- Mod Ngữ văn 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn