AMBIENT

Tính số lượng Nu biết G - A = 600 và X = 6A

bởi Thuy Kim 28/09/2018

Bài 1 : Một phân tử ADN có hiệu số , số lượng G với 1 loại Nu khác là 600 . Trong đó số lượng X gấp 6 lần A .

a) Tính số lượng các loại Nu trong phân tử ADN

b) Tính thành phần % các loại Nu

Bài 2 : Một đoạn phân tử ADN có 270 Nu loại G , và tỉ lệ A= \(\dfrac{1}{3}\)X . Phân tử ADN này có bao nhiêu liên hết hidro .

Bài 3 :Phân tử ADN có chiều dài 0,35394Mm số lượng T = 2X

a) Tính số lượng các loại Nu trong phân tử ADN

b) Tính số liên kết hidro trong phân tử ADN

Help me !!!!!!!!!! Thank you ( Mai mình phải nộp rồi , giải chi tiết giúp mình nha )

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Bài 1: Theo NTBS có A = T, G = X.

    Theo bài ra: G - A = 600 và X = 6A

    => A = 120 nu = T, G = X = 720 nu.

    bởi Phạm Ngọc Thảo Vi 28/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>