AMBIENT

Viết các công thức tính ADN

bởi thuy tien 28/09/2018

Hãy viết tất cả công thức tính (cả cơ bản lẫn nâng cao) liên quan đến ADN, ví dụ như công thức tính chiều dài, số nucleotit, so nu trên 1 gen,... và nhiều công thức khác nữa, ghi rõ các đại lượng.

Cảm ơn mọi người, mong mọi người giải giúp, mik sẽ tick cho tất cả các bạn giải!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • các kí hiệu thường dùng

  N: Tổng số Nucleotic của ADN

  L : Chiều dài của phân tử ADN

  C: Số vòng xoắn của ADN

  x : Số lần nhân đôi của gen ( ADN )

  a : Số gen ( ADN ) gốc

  1. Tổng số Nu:
  N = A + T + G + X :

  2A + 2G = N → A + G = N/2

  2. Chiều dài gen: L=N/2× 3,4 A0 → N= L/3,4 × 2

  3. Khối lượng phân tử: M= Nx 300 đv.C → N=M/300

  4. Số vòng xoắn : C = N/20 = L/34

  5. Tỷ lệ % Nu trong gen: 2A% + 2G% = 100% → A% + G% = 50%

  6.mối liên hệ giũa các loại nu

  theo NTBS ta cóA=T;G=X

  A1,T1,G1,X1 lần lượt là số nu mạch 1

  T2,A2,X2,G2 lần lượt là số nu mạch 2

  theo NTBS A1=T2;T1=A2

  G1=X2;X1=G2

  A1 + T1 = T2 + A2 = A1 + A2 = T1 + T2 = A = T

  G1 + X1 = X2 + G2 = G1 + G2 = X1 + X2 = G = X

  (%A1 + %T1 )/2 = (%T2 +% A2)/2= (%A1 +% A2 )/2=(%T1 +% T2)/2 = %A = %T

  (%G1 + %X1 )= (%X2 +% G2) = (%G1 + %G2) = (%X1 +% X2 )= %G = %X

  N=A+T+G+X=2A+2G=2T=2X

  =>A+T=T+X=N/2

  7.Liên kết hiđrô trong gen: H= 2A + 3G = N + G

  8.số lk hóa trị nối giữa các nu:N-2

  9.số lk hóa trị trên ADN:2N-2

  2Cơ chế tự sao :
  1.Số phân tử ADN sau n lần nhân đôi = a . 2k ( a: số phân tử ADN ban đầu )
  2.Số Nu mỗi loại môi trường cung cấp khi gen tự sao liên tiếp n đợt
  + Amt=Tmt= (2n -1)A =(2n-1)T
  + Gmt=Xmt= (2n-1) G= (2n-1) X
  3. Tổng số Nu môi trường cung cấp khi gen tự sao liên tiếp n đợt :
  Nmt= a.(2n-1)N

  4.tổng số ADN là mẹ: 2k-1

  5.Số ADN xuất hiện: a(2k+1-2)

  6.số lk hóa trị hình thành:a(2k-1)(N-2)

  7.số lk h bị phá vỡ: H*(2k-1)

  bởi Thủy Nguyễn Thị 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA