YOMEDIA

Sinh Học 9 Chương 3: ADN và Gen

ADN và Gen là vật chất di truyền cấp phân tử với đặc điểm, hình thái, cấu tạo và các quá trình di truyền ra sao các em sẽ được tìm hiểu trong chương 3 được Hoc247 biên soạn ngắn gọn và các em có thể củng cố ngay sau khi học với các câu hỏi trắc nghiệm.  

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF