YOMEDIA
UREKA

Bài tập 22 trang 43 SBT Sinh học 9

Giải bài 22 tr 43 sách BT Sinh lớp 9

Gen B dài 5100\( {A^0} \), có A + T = 60% số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit từng loại của gen B là

A. G = X = 600 ; A = T = 900.

B. G = X = 700 ; A = T = 800.

C. G = X = 800 ; A = T = 700.

D. G = X = 900 ; A = T = 600.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Áp dụng công thức:

\( L = \frac{N}{2} \times 3,4{A^0} \)

L = 5100 

Suy ra N = 3000 Nu

Theo đề bài ta có: A+T=1800, theo nguyên tắc bổ sung A=T suy ra A = T= 900, G= X =600

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 43 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON