YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 66 SGK Sinh học 12

Giải bài 9 tr 66 sách GK Sinh lớp 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho biết rằng, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối nhà trồng tam bội. Ở những loài này, gen A xác định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a xác định thân thấp. Khi gây đột biến nhân tạo, người ta thu được một số dạng tứ bội và các dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có khả năng sống.

a) Xác định kết quả phân li về kiểu gen và kiểu hình ở các phép lai sau:

mẹ Aaaa X bố Aaaa

mẹ AAaa X bố AAaa

b) Hãy cho biết một sổ đặc điểm quan trọng khác nhau ở chuối rừng và chuối nhà.

c) Thử giải thích nguồn gốc và quá trình xuất hiện chuối nhà.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Câu a:

  • P: ♀ Aaaa X ♂ Aaaa

Gp: (\(\frac{1}{2}\)Aa, \(\frac{1}{2}\)aa); (\(\frac{1}{2}\)Aa, \(\frac{1}{2}\)aa)

F1: \(\frac{1}{4}AAaa: \frac{2}{4}Aaaa:\frac{1}{4}aaaa\)

Ti lệ phân li kiểu gen: 1 AAaa: 2 Aaaa: 1 aaaa

Tỉ lệ phân li kiểu hình: 3 cao : 1 thấp

  •  P: ♀ AAaa X  ♂ AAaa

      Gp: (\(\frac{1}{6}\) AA, \(\frac{4}{6}\)Aa, \(\frac{1}{6}\)aa); (\(\frac{1}{6}\)AA , \(\frac{4}{6}\)Aa, \(\frac{1}{6}\)aa)

F1: 

Tỉ lệ phân li kiểu gen ờ F: 1 AAAA: 8 AAAa: 18 AAaa: 8 Aaaa: 1 aaaa.

Tỉ lệ phân li kiểu hình: 35 cao: 1 thấp.

b) Một số đặc điểm khác nhau cùa chuối rừng và chuối nhà

Đặc điếm

Chuối rừng

Chuối nhà

Lượng ADN

Bình thường

Cao

Tổng hợp chất hữu cơ

Bình thường

Manh

Tế bào

Bình thường

To

Cơ quan sinh dưỡng

Bình thường

To

Phát triển

Bình Ihường

Khoẻ

Khả năng sinh giao tử

Bình thường → có hạt

Không có khả năng sinh giao tử bình thường nên không hạt

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 66 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF