RANDOM
VIDEO

Bài tập 9 trang 66 SGK Sinh học 12

Giải bài 9 tr 66 sách GK Sinh lớp 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho biết rằng, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối nhà trồng tam bội. Ở những loài này, gen A xác định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a xác định thân thấp. Khi gây đột biến nhân tạo, người ta thu được một số dạng tứ bội và các dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có khả năng sống.

a) Xác định kết quả phân li về kiểu gen và kiểu hình ở các phép lai sau:

mẹ Aaaa X bố Aaaa

mẹ AAaa X bố AAaa

b) Hãy cho biết một sổ đặc điểm quan trọng khác nhau ở chuối rừng và chuối nhà.

c) Thử giải thích nguồn gốc và quá trình xuất hiện chuối nhà.

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Câu a:

 • P: ♀ Aaaa X ♂ Aaaa

Gp: (\(\frac{1}{2}\)Aa, \(\frac{1}{2}\)aa); (\(\frac{1}{2}\)Aa, \(\frac{1}{2}\)aa)

F1: \(\frac{1}{4}AAaa: \frac{2}{4}Aaaa:\frac{1}{4}aaaa\)

Ti lệ phân li kiểu gen: 1 AAaa: 2 Aaaa: 1 aaaa

Tỉ lệ phân li kiểu hình: 3 cao : 1 thấp

 •  P: ♀ AAaa X  ♂ AAaa

      Gp: (\(\frac{1}{6}\) AA, \(\frac{4}{6}\)Aa, \(\frac{1}{6}\)aa); (\(\frac{1}{6}\)AA , \(\frac{4}{6}\)Aa, \(\frac{1}{6}\)aa)

F1: 

Tỉ lệ phân li kiểu gen ờ F: 1 AAAA: 8 AAAa: 18 AAaa: 8 Aaaa: 1 aaaa.

Tỉ lệ phân li kiểu hình: 35 cao: 1 thấp.

b) Một số đặc điểm khác nhau cùa chuối rừng và chuối nhà

Đặc điếm

Chuối rừng

Chuối nhà

Lượng ADN

Bình thường

Cao

Tổng hợp chất hữu cơ

Bình thường

Manh

Tế bào

Bình thường

To

Cơ quan sinh dưỡng

Bình thường

To

Phát triển

Bình Ihường

Khoẻ

Khả năng sinh giao tử

Bình thường → có hạt

Không có khả năng sinh giao tử bình thường nên không hạt

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 66 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Anh

  Một người làm vườn trồng các cây cà chưa hoa đỏ nhưng khi thu hoạch thì xuất hiện cả quả đỏ và quả vàng. Biện luận và viết sơ đồ lai minh họa biết răng tính trạng màu quả do 1 gen quy địn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà

  cho PL AaBbDd lai AaBbDd . hãy x/đ KG của AABBDD và tỉ lệ KH mang 3 tính trạng trội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho giao phấn giữa hai cây thuần chủng thu được F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, F2 thu được kết quả như sau : 360 cây quả đỏ, chín sớm:120 cây có quả đỏ, chín muộn :123 cây có quả vàng, chín sớm:41 cây có quả vàng, chín muộn.

  a. Hãy xác định tính trạng trội, lặn và qui ước gen cho mỗi cặp tính trạng nói trên?

  b. Lập sơ đồ lai từ P đến F2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Giúp mình với!!

  -Ở người gen A quy định tóc xoăn trội hoàn toàn so vs gen a quy định tóc thẳng,gen B quy tầm vóc thấp trội hoàn toàn so vs gen b quy định tầm vóc cao.Biết rằng 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên các NST thường khác nhau.

  a. Nếu bố mẹ đều tóc xoăn,thấp mà sinh con ra có đứa cao,có đứa thấp,có đứa tóc xoăn,có đứa tóc thẳng. Vậy KG của bố mẹ phải như thế nào?

  b. Nếu bố xoăn cao,mẹ tóc thẳng thấp mà sinh con ra 100% tóc xoăn thấp thì KG của bố mẹ như thế nào? Biện luận và viết sơ đồ lai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Ở đạu hà lan, biết mỗi gen qui định một tính trạng, tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với tính trạng hạt xanh. Lai cây đậu hạt vàng thuần chủng với cây đậu hạt xanh thuần chủng thu được F1. Sau đó cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho các cây đậu F2 giao phấn nhau, viết các phép lai có thể có

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Ở một loài hoa, biết rằng gen quy định tính trạng nằm trên NST thường, mỗi gen qui định một tính trạng, không xảy ra quá trình đột biến. Cho các cây thuần chủng thân cao, hoa trắng và thân thấp, hoa đỏ giao phấn với nhau thu được F1 toàn cây thân cao, hoa hồng. Cho các cây F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu được F2 có tỉ lệ :99 cây thân cao, hoa trắng :200 cây thân cao, hoa hồng:101 cây thân thấp, hoa đỏ.

  a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

  b) Ở F2, lai cây thân cao, hoa hồng với cây thân thấp, hoa đỏ thì sẽ như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  1> Vịt nhà có bộ NST (2n=80) . Có 160 gồm tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng tham gia thụ tinh . Số NST cung cấp cho tế bào sinh tinh tạo giao tử so với tế bào sinh trứng là 7680

  a) Tính số hợp tử hình thành . Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 100%

  b) Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng

  2> Một tế bào mầm của thỏ đực nguyên phân một số đợt liên tiếp được môi trường cung cấp 1364NST tạo thành các tế bào sinh trứng , các tế bào này giảm phân tạo trứng

  a) Xác định số hợp tử hình thành. Cho biết bộ NST thỏ (2n=44). Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 25%

  b) Số trứng trực tiếp thụ tinh và tế bào sinh trứng tham gia thụ tinh .Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  cho giao phấn giữa 2 cây P thu dc F1 có kgen giống nhau, cho F1 giioa phấn vs cây khác thu dc F2
  1250 cây quả tròn chín sớm
  1255 cây quả tròn chín muộn
  1253 cây quả dài chín chín sớm
  1251 cxaay quả dài chín muộn
  tính trạng hing dạng và tgian chín di truyền độc lâp. quả tròn, chín sớm trội hoàn toàn so với quả dài, chín muộn
  a) lập sơ dồ lai F1 vs các cây khác
  b) suy ra kgen kiểu hình của cặp P mang lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  a.Menđen đã chỉ ra những giả thuyết nào về giao tử thuần khiết trong thí nghiệm của mình? Các giả thuyết đó được sinh học hiện đại xác nhân như thế nào?

  b. Bằng phương pháp nào Moocgen đã phát hiện ra qui luật di truyền liên kết?Ý nghĩa của qui luật di truyền liên kết

  < Các bạn giúp mình với . Tks >

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  1 gen có chiều dài 4080A, số nu loại A chiếm 30% tổng số. Gen trên thực hiện nhân đôi 3 lần. Tất cả các gen con đều thực hiện sao mã để tạo ra mARN. Mỗi phân tử mARN để ribôxôm trượt 2 lượt tạo thành chuỗi polipeptit
  a, Tính số nu và khối lg của gen
  b. Tính số nu từng loại và số LK hidro của gen
  c. XĐ số nu từng loại MT nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen
  d. Tính tổng số axit amin tạo nên từ các chuỗi polipeptit và số phân tử nước đc giải phóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)