AMBIENT

Bài tập 6 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 38 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen như sau:

Bài tập 6 SGK Sinh học lớp 12 nâng cao trang 15

a) Hãy cho biết tên và giải thích các đột biến cấu trúc NST tạo ra các NST có cấu trúc và trình tự gen tương ứng với 7 trường hợp sau:

Bài tập 6 SGK Sinh học lớp 12 nâng cao trang 15 7 trường hợp

b) Cho biết trường hợp nào trên đây không làm thay đổi hình dạng NST.

c) Cho biết trường hợp nào trên đây làm thay đổi các nhóm liên kết gen khác nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a: Tên và các kiểu đột biến của 7 trường hợp là:

1. Đảo đoạn gồm có tâm động: đoạn DEF có tâm động đứt ra, quay 1800 rồi gắn vào NST

2. Lặp đoạn: đoạn BC lặp lại 2 lần

3. Mất đoạn: mất đoạn D

4. Chuyển đoạn trong 1 NST: đoạn BC được chuyển sang cánh khác của chính NST đó

5. Chuyển đoạn không tương hỗ: đoạn MNO gắn sang đầu ABC của NST khác

6. Chuyển đoạn không tương hỗ: đoạn MNO và AB đổi chỗ tương hỗ với nhau

7. Đảo đoạn ngoài tâm động: đoạn BCD quay 1800 rồi gắn lại

Câu b: Trường hợp đảo đoạn ngoài tâm động (7) không làm thay đổi hình thái NST

Câu c: Trường hợp chuyển đoạn tương hỗ (6) và chuyển đoạn không tương hỗ (5) làm thay đổi nhóm gen liên kết do một số gen từ NST này chuyển sang NST khác.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Dương Minh Tuấn

  Bài 2: Ở đậu Hà Lan 2n = 14. Xét 4 tế bào sinh dưỡng A, B, C, D đang phân bào, người ta nhận thấy số tế bào con tham gia vào đợt phân bào cuối cùng của các tế bào lần lượt phân chia theo tỷ lệ 1: 2: 4: 8
  Tổng số cromatit đếm được trên mặt phẳng xích đạo của tất cả các tế bào con trong đợt phân bào cuối cùng là 3360 . Hãy xác định.
  a. Số lần phân bào của mỗi tế bào A, B, C, D
  b. Số tế bào con mới được tạo thêm từ mỗi tế bào A, B, C, D?
  c. Tổng số tế bào hiện diện qua các đợt phân bào của 4 tế bào đã cho?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Bài 1: Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Quan sát tế bào sinh dục sơ khai của một ruồi giấm đực và một ruồi giấm cái đang phân bào người ta nhận thấy :
  Số NST kép loại Y ở ruồi giấm đực đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo bằng 1/16 số NST đơn các loại khi đang phân ly về các cực tế bào ở ruồi giấm cái.
  Tổng số NST đơn và kép các loại ở 2 cá thể nói trên tại thời điểm quan sát là 768.
  a. Xác định số tế bào tại mỗi thời điểm quan sát?
  b. Nếu các tế bào nói trên đều được tạo ra từ một tế bào sinh dục sơ khai thì số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Một tế bào sinh dưỡng của gà (2n = 78) nguyên phân một số lần liên tiếp. Trong tất cả tế bào con được tạo ra khi kết thúc nguyên phân, người ta đếm được có tất cả 2496 NST

  Hãy xác định số NST cùng trạng thái và số cromatit có trong các tế bào vào lần nguyên phân cuối cùng ở mỗi kì sau đây :

  a. kì trung gian

  b. kì trước

  c. kì giữa

  d.kì sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Ở hoa mõm chó, tính trạng lá rộng do gen B qui định, tính trạng lá hẹp do gen b qui định. Dạng lá trung bình do kiểu gen Bb qui định. Xác định kiểu gen , kiểu hình của P trong các phép lai mà F1 thu đc kết quả như sau:

  a. F1: 50% lá rộng : 50% lá trung bình.

  b. F1: 50% lá trung bình : 50% lá hẹp

  c. F1: 25% lá rộng : 50% lá trung bình : 25% lá hẹp.

  giúp mình bài này với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  1. Tt lông vàng trội hoàn toàn so vs trắng. Lông màu kem là tt trung gian.

  a) xác định kết quả f1 khi lai chuột đực lông kem vs chuột cái lông kem.

  b) chuột đực trắng x chuột cái vàng thì đời con có tlkh ntn?

  2. Ở cà chua thụ phấn cây quả tròn vs bầu dục f1 thu đc 100% cây quả tròn sau đó lấy cây f1 lai vs nhau.

  a) xđ kết quả ở f2 (tlkh, kg)

  b) lấy các cây thu đc ở f2 tự thụ phấn vs nhau, xđ kết quả ở f3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  2/ Ở cà chua – Solanum lycopersicum , tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Qui ước gene A quy định quả đỏ, a qui định quả vàng. Cho biết gene và kiểu hình của các phép lai trong bảng sau:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  1/ Ở người – Homo sapiens sapiens , tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với mắt xanh. Người đàn ông có kiểu gene thuần chủng về màu mắt đen kết hôn với người nữ có màu mắt xanh. Hỏi con cái của họ sẽ có màu mắt như thế nào? Giải thích và viết sơ đồ lai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Một nhà làm vườn mua một ít bắp giống hạt vàng, đem gieo chung để mong được giống bắp hạt vàng thuần chủng. Nhưng khi thu hoạch, ông được bắp hạt vàng lẫn bắp hạt trắng. a) Giải thích tại sao có hiện tượng trên ? Xác định kiểu gen của P và F 1. b) Với ý định loại bắp hạt trắng ra để chọn giống bắp hạt vàng thuần chủng thì nhà làm vườn này phải tiến hành lai như thế nào ? c). Một nhà làm vườn khác ưa chuộng giống bắp hạt trắng. Hãy cho biết ông này gây giống bắp thuần chủng trắng dễ hay khó hơn ? Tại sao ? Cho biết loại tính trạng trên do 1 gen quy định.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  cha : tóc thẳng , mẹ : tóc quăn sinh ra 1trai :tóc quăn , 1 gái : tóc thẳng , 1 gái tóc qăn

  con trai có vợ tóc quăn sinh ra con gái tóc quăn , con gái tóc quăn có chồng tóc quăn sinh ra con trai tóc thẳng

  xác định tính trạng trội , lặn và giải thích vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>