YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 38 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen như sau:

Bài tập 6 SGK Sinh học lớp 12 nâng cao trang 15

a) Hãy cho biết tên và giải thích các đột biến cấu trúc NST tạo ra các NST có cấu trúc và trình tự gen tương ứng với 7 trường hợp sau:

Bài tập 6 SGK Sinh học lớp 12 nâng cao trang 15 7 trường hợp

b) Cho biết trường hợp nào trên đây không làm thay đổi hình dạng NST.

c) Cho biết trường hợp nào trên đây làm thay đổi các nhóm liên kết gen khác nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a: Tên và các kiểu đột biến của 7 trường hợp là:

1. Đảo đoạn gồm có tâm động: đoạn DEF có tâm động đứt ra, quay 1800 rồi gắn vào NST

2. Lặp đoạn: đoạn BC lặp lại 2 lần

3. Mất đoạn: mất đoạn D

4. Chuyển đoạn trong 1 NST: đoạn BC được chuyển sang cánh khác của chính NST đó

5. Chuyển đoạn không tương hỗ: đoạn MNO gắn sang đầu ABC của NST khác

6. Chuyển đoạn không tương hỗ: đoạn MNO và AB đổi chỗ tương hỗ với nhau

7. Đảo đoạn ngoài tâm động: đoạn BCD quay 1800 rồi gắn lại

Câu b: Trường hợp đảo đoạn ngoài tâm động (7) không làm thay đổi hình thái NST

Câu c: Trường hợp chuyển đoạn tương hỗ (6) và chuyển đoạn không tương hỗ (5) làm thay đổi nhóm gen liên kết do một số gen từ NST này chuyển sang NST khác.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON