YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 67 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 67 sách GK Sinh lớp 12

Nếu có hai dòng ruồi giấm thuần chủng, một dòng có kiểu hình mắt nâu và một dòng có kiểu hình mắt đỏ son. Làm thế nào có thể biết được lôcut gen quy định tính trạng màu mắt này nằm trên NST thường, NST giới tính X hay trong ti thể?

Biết rằng tính trạng màu mắt do một gen quy định.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Dùng phép lai thuận và lại nghịch.

  • Nếu kết quả phép lai thuận nghịch giống nhau thì gen nằm trên NST thường.
  • Nếu kết quả phép lai luôn cho kiểu hình giống mẹ thì nằm trong ti thể.
  • Nếu kết quả lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở hai giới khác nhau thì gen nằm trong NST X.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 67 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF