YOMEDIA

Bài tập 7 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 38 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:

\(P= \oslash AaBB \times e \tau AAbb\)

Biết rằng 2 alen A và a nằm trên cặp NST số 3 còn 2 alen B và b nằm trên cặp NST số 5. Hãy viết các kiểu gen có thể có của con lai trong các trường hợp sau:

a) Con lai được tự đa bội hóa lên thành 4n

b) Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai 3n

c) Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai là thể ba nhiễm ở nhiễm sắc thể số 3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Theo đề ra, ta có:

\(P= \oslash AaBB \times e \tau AAbb\)

Gp:           AB, aB     X         Ab

Con lai:     AABb và AaBb

Câu a: Con lai tự đa bội hóa sẽ hình thành:

(2n) AABb → (4n) AAAABBbb

(2n) AaBb → (4n) AAaaBBbb

Câu b: Xảy ra đột biến trong giảm phân:

+ Ở cây \(\oslash\) → giao tử sẽ là 2n (AaBB)

Kết hợp giao tử: 2n (AaBB) kết hợp với n(AB) → Con lai 3n là AAaBBb

+ Ở cây \(e \tau\) → giao tử sẽ là 2n (AAbb)

Kết hợp giao tử: 2n(AAbb) kết hợp với n(AB) → Con lai 3n là AAABbb

                        2n(AAbb) kết hợp với n(aB) → Con lai 3n là AAaBbb

Câu c: Thể ba nhiễm ở NST số 3:

- Đột biến ở cây \(\oslash\):

Kết hợp giao tử: AaB kết hợp với Ab → AAaBb

- Đột biến ở cây \(e \tau\):

Kết hợp giao tử: AAb kết hợp với Ab → AAAbb

                        AAb kết hợp với aB → AAaBb

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • con cai

  Ở bí tính trạng quả tròn trội không hoàn toàn so với tíh trạng quả dài. Quả bầu dục là tính trạng trung gian giữa quả tròn và quả dài.

  Cho giao phấn giữa cây có quả tròn với cây có quả dài, thu đc F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn vs nhau.

  a) lập sơ đồ lai từ P đến F2.

  b) nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả tạo ra sẽ như thế nào về KG và KH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Ở người gen A quy định da bình thương, gen a quy định bệnh bạch tạng, cặp alen này nằm trên NST thường. Một cặp vợ chồng có da bình thường, sinh con đầu lòng bị bệnh bạch tạng, nếu họ tiếp tục sinh con thứ 2 liệu có bị mắc bệnh bạch tạng không, tại sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Cho lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng. F1 toàn hoa hồng . Xác định tỉ lệ đời con F1, F2 và tỉ lệ kiểu hình, gen

  Giúp tớ với!!! ;;-;;

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho giao phấn giữa cây bắp thân cao với cây bắp thân thấp thu được F1 đều có thân thấp.

  a)Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai của P.

  b) Cho các cây F1 nói trên tiếp tục lai với nhau thì kết quả ở F2 sẽ ntn ?

  c) Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì sơ đồ lai đc viết như thế nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 1 đoạn mạch gốc của gen có trình tự nu như sau:

  ATG TTA XAG TTX AAX GGG

  a, Xác định trình tự sắp xếp trên mạch bổ sung của gen

  b, Xác định trình tự sắp xếp trên mạch phân tử mARN do mạch bổ sung tổng hợp

  c, Xác định số axit amin được tổng hợp phân tử mARN trên

  #Mọi người giúp mình với ...thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  1. Ở đậu Hà Lan , gen A quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt nhăn. Cho hai cây đậu hạt trơn giao phấn với nhau, thu được F1 toàn hạt trơn. Các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Hãy xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2

  2. Cho giao phấn cây quả đỏ,dài thuần chủng với cây quả vàng , trơn thuần chủng thu được F1 chỉ có một loại kiểu hình. Cho cây F1 giao phấn với nhau, được F2 gồm 300 cây quả đỏ , tròn; 600 cây quả đỏ,bầu dục: 300 cây quả đỏ,dài; 100 cây quả vàng,tròn: 200 cây quả vàng,bầu dục; 100 cây quả vàng,dài

  a, Đặc điểm di truyền của mỗi tính trạng nêu trên.

  b, Để F3 phân ly với tỉ lệ 1:1:1:1 thì sơ đồ lai của F2 như thế nào?

  3.Ở một loài thực vật gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so vơi gen b quy định hoa trắng,gen D quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài. Các gen này nằm trên NST thường.F1 mang ba tính trạng trên, khi tự thụ phấn được F2 có tỷ lệ kiểu hình là (3:1)(1:2:1). Hãy viết kiểu gen của F1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Câu 13 : Một tế bào chứa chứa gene A và B. Gene A chứa 3000 Nu, tế bào chứa 2 gene nói trên nguyên phân liên tiếp 4 lần. Trong tất cả các tế bào con tổng số liên kết hydro của các gene A là 57600. Số Nu từng loại môi trường cung cấp cho quá trình tái bản của gene A là:

  A. Amt = Tmt = 13500, Xmt = Gmt = 9000 C. Amt = Tmt = 9000, Xmt = Gmt = 13500 B. Amt = Tmt = 14400, Xmt = Gmt = 9600 D. Amt = Tmt = 9600, Xmt = Gmt = 14400

  Câu 14: Gene có chiều dài 2193A0, quá trình tự nhân đôi của gene đã tạo ra 64 mạch đơn, trong

  các gene con, có chứa 8256 nu loại T. Thì số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho quá trình trên là :

  A. ATD = TTD = 2399, XTD = GTD = 35996 C. ATD = TTD =7998, XTD = GTD = 11997 B. ATD = TTD = 16245, XTD = GTD = 24381 D. ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379

  Câu 15 *: Gene cần môi trường cung cấp 15120 Nu tự do khi tái bản. Trong đó có 3360 Guanin. Số Nu

  của gene trong đoạn từ (2100 – 2400). Số lượng từng loại Nu của gene là :

  A. A = T = 480, X= G = 600 C. A = T = 550, X= G = 530

  B. A = T = 600, X= G = 480 D. A = T = 530, X= G = 550

  Câu 16: Một tế bào chứa 2 gene đều có chiều dài bằng nhau là gene A và gene B. Gene A chứa 1500 nu. Tế bào chứa hai gene nói trên nguyên phân liên tiếp 4 lần. Trong tất cả các tế bào con, tổng số liên kết hydro của các gene B là 33600. Số nu tự do từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản của gene B:

  A. Amt = Tmt = 9000, Gmt = Xmt =2250. C. Amt = Tmt = 2250, Gmt = Xmt = 9000

  B. Amt = Tmt = 9600, Gmt = Xmt =2400. D. Amt = Tmt = 2400, Gmt = Xmt = 9600

  Câu 17*: Hai gene I và II đều dài 3060A0. Gene I có A = 20% và bằng 2/3 số A của gene II. Cả 2 gene đều nhân đôi một số đợt môi trường cung cấp tất cả 1620 nu tự do loại X. Số lần nhân đôi của gene I và gene II là:

  A. 1 và 2 B. 1 và 3 C. 2 và 3 D. 2 và 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  trên đoạn gen ADN có trình tự như sau :-A-T-G-X-A-A-X-X-T-

  VIẾT ĐOẠN MẠCH BỔ SUNG CỦA ĐOẠN ADN TRÊN?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Sự di truyền nhóm máu đc quy đinh bởi 3 alen: \(I^A\)quy đinh nhóm máu A, \(I^B\) quy định nhóm máu B, còn lại \(I^O\) quy định nhóm máu O. gen \(I^A\)\(I^B\) tương đương nhau và trội hoàn toàn so với \(I^O\).

  a,. Nếu bố thuộc nhóm máu O mẹ thuộc nhóm máu A thì con thuọc nhóm máu gì?

  b,Để các con có đủ 4 nhóm máu thì bố mẹ phải có kiểu gen như thế nào?

  c,Ở nhà hộ sinh người ta nhầm lẫn giữa 2 đứa trẻ. Biết rằng cha mẹ của 1 đứa bé có nhóm máu O và A, cha mẹ của đứa bé kia có nhóm máu A bà AB. Hai dứa bé có nhóm máu O và A. Hãy xác định bé trai nào là con của cặp vợ chồng nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA