RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 75 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở người gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. 

a) Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

b) Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế để con sinh ra đều mắt đen?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Theo đề ra ta có:

Câu a: Có 2 trường hợp:

*Sơ đồ lai 1:

P:   Aa (mắt đen)             x              Aa (mắt đen)

GP:     A, a                      :                   A, a

F1: KG(3): 1AA : 2Aa : 1aa

      KH(2): 3 mắt đen : 1 mắt xanh

*Sơ đồ lai 2:

P:    Aa (mắt đen)             x              aa (mắt xanh)

GP:       A, a                      :                   a

F1: KG(2): 1Aa : 1aa

      KH(2): 1 mắt đen : 1 mắt xanh

Câu b: Có 3 trường hợp

*Sơ đồ lai 1:

P:    AA (mắt đen)             x               AA (mắt đen)

GP:         A                       :                     A

F1:                           AA (toàn mắt đen)

*Sơ đồ lai 2:

P:    AA (mắt đen)             x               Aa (mắt đen)

GP:         A                       :                     A, a

F1: KG (2): 1AA : 1Aa

      KH (1): 100% mắt đen

*Sơ đồ lai 3:

P:    AA (mắt đen)             x               aa (mắt xanh)

GP:         A                       :                      a

F1:                           Aa (toàn mắt đen)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Anh

  2 phân tử mARN a và b đều có số lượng ribonu = nhau. Thành phần các loại ribonu của mỗi phân tử như sau:

  mARN A% X% G% U%

  a 17% 28% 32% 23%

  b 27% 13% 27% 33%

  a. Hãy xác định tỉ lệ % từng loại nu trên 2 mạch đơn của gen a và gen b

  b. Nếu mARN b có 400 ribonu loại A thì số lượng từng loại nu của gen là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  May May

  Câu 1,phép lai nào trong các phép sau đây cho tỉ lệ phan tính 3:3:1:1?

  A, Aabb và AaBB B. AaBb và aaBb

  C,AaBb và AABb D. AABb và AaBB

  Câu 2, 1 phân tử ADN có chiều dài \(0.51^{\mu}m \),trên mạch 1 của gen có \(A_1\)=10%, mạch kia có \(A_2\)=30%,\(G_2\)=40%, mARN được tổng hợp từ mạch một có lọai X là:

  A, 200 B,300 C, 400 D,500

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  a.ở 1 loài TV ,thế hệ P có 1/3 số cây có kiểu gen AA,2/3 số cây có kgen Aa.Hãy xác dịnh tỉ lệ kgen ở thế hệ F1 trog TH giao phân ngẫu nhiên

  b.trong trường hợp 1 gen qđ 1 tính trạng thì gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Dùng các kí hiệu cơ bản cho các lai sau :

  Cho lai 2 giống cà chua thuần chủng, quả đỏ và quả trắng thu đc 100% quả đỏ. Lấy hạt của cấc cây này đem gieo rồi cho hoa của chúng tự thụ phấn, ở đồi con thu được theo tỉ lệ 75% cay quả đoe và 25% cây quả vàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  1. Biến dị tổ hợp là gì ? bản chất về kiểu gen và kiểu hình của biến dị tổ hợp là như thế nào?

  2. cơ sở tế bào học của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập.

  3. ở đậu hà lan : A quy đinh thân cao , a quy định thân thấp . hãy nêu các phương pháp để xác định kiểu gen của cây đậu thân cao ? viết sơ đồ minh họa.

  4. nêu khái niệm ề thể đồng hợp và thể dị hợp ? lây svis dụ minh họa?

  5. ở cà chua quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng .Cho lai 2 thứ cà chua quả đỏ thuần chủng với quả vàng thu được F1, cho F1 lai với thứ cà chua quả đỏ thuần chủng để cho ra F2 . viết sơ đồ từ p đến F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Hãy tự cho một đoạn rồi viết doạn gen đó thành đoạn ARN và axit amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Ở đậu hà lan gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Lai 2 cây P thân cao vs nhau ta đk F1 toàn thân cao. Cho các cây F1 tự thụ phấn đến F2 thu đk 560 cây thân cao và 80 cây thân thấp. Hãy giải thích kq phép lai trên biết rằg k có đột biến xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1.Hậu quả của nguyên tắc bổ sung?Tại sao ARN con tạo ra lại giống ADN mẹ

  2.Trình bày bản chất mối quan hệ giữa

  +ADN(gen) với mARN

  +mARN vs prôtêin

  +prôtêin với tính trạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  1 gen có chiều dài 5100A trong đó số Nu A chiếm 1/5 số Nu của gen.Trên mARN do gen tổng hợp có số Nu loại A =120,X=240 .Hãy xác định

  a. Số Nu mỗi loại của gen

  Số Nu mỗi loại của mARN

  b. Số axit amin môi trường nội bào cần cung cấp.Nếu gen tự nhân đôi ,mỗi gen con sao mã 3 lần trên mỗi pt có 3 riboxom trượt qua 3 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Ở đậu Hà Lan khi cho lai hai cây hoa đỏ lưỡng bội với nhau, F1 xuất hiện cây hoa trắng. Biết rằng mỗi gen qui định một tính trạng, gen nằm trên NST thường không xảy ra đột biến.

  a)Hãy biện luận và viết sơ đồ lai

  b)Nếu các cây hoa đỏ F1 tiếp tục tự thụ phấn thì sẽ ntn ?

  c)Nếu cho các cây hoa đỏ F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thì F2 sẽ ntn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)