YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 75 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở người gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. 

a) Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

b) Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế để con sinh ra đều mắt đen?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo đề ra ta có:

Câu a: Có 2 trường hợp:

*Sơ đồ lai 1:

P:   Aa (mắt đen)             x              Aa (mắt đen)

GP:     A, a                      :                   A, a

F1: KG(3): 1AA : 2Aa : 1aa

      KH(2): 3 mắt đen : 1 mắt xanh

*Sơ đồ lai 2:

P:    Aa (mắt đen)             x              aa (mắt xanh)

GP:       A, a                      :                   a

F1: KG(2): 1Aa : 1aa

      KH(2): 1 mắt đen : 1 mắt xanh

Câu b: Có 3 trường hợp

*Sơ đồ lai 1:

P:    AA (mắt đen)             x               AA (mắt đen)

GP:         A                       :                     A

F1:                           AA (toàn mắt đen)

*Sơ đồ lai 2:

P:    AA (mắt đen)             x               Aa (mắt đen)

GP:         A                       :                     A, a

F1: KG (2): 1AA : 1Aa

      KH (1): 100% mắt đen

*Sơ đồ lai 3:

P:    AA (mắt đen)             x               aa (mắt xanh)

GP:         A                       :                      a

F1:                           Aa (toàn mắt đen)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON