ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 75 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Màu lông gà do 1 gen qui định và nằm trên NST thường. Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được F1 đều có lông màu xanh da trời. Cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có kết quả kiểu hình như thế nào? Cho biết lông trắng do gen lặn qui định.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Quy ước: gen A - lông đen

              gen a - lông trắng

Sơ đồ lai: 

P:   AA            x              aa

GP:  A             :               a

F1: \(\bar{Aa}\) (lông xanh da trời)

GF1:               A,a

F2: 1AA; 2\(\bar{Aa}\), 1aa

F2: KG (3): 1AA : 2\(\bar{Aa}\) : 1aa

      KH (3): 1 đen : 2 xanh da trời : 1 trắng

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tấn Thanh

  trên đoạn gen ADN có trình tự như sau :-A-T-G-X-A-A-X-X-T-

  VIẾT ĐOẠN MẠCH BỔ SUNG CỦA ĐOẠN ADN TRÊN?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ngoc Nga

  Sự di truyền nhóm máu đc quy đinh bởi 3 alen: \(I^A\)quy đinh nhóm máu A, \(I^B\) quy định nhóm máu B, còn lại \(I^O\) quy định nhóm máu O. gen \(I^A\)\(I^B\) tương đương nhau và trội hoàn toàn so với \(I^O\).

  a,. Nếu bố thuộc nhóm máu O mẹ thuộc nhóm máu A thì con thuọc nhóm máu gì?

  b,Để các con có đủ 4 nhóm máu thì bố mẹ phải có kiểu gen như thế nào?

  c,Ở nhà hộ sinh người ta nhầm lẫn giữa 2 đứa trẻ. Biết rằng cha mẹ của 1 đứa bé có nhóm máu O và A, cha mẹ của đứa bé kia có nhóm máu A bà AB. Hai dứa bé có nhóm máu O và A. Hãy xác định bé trai nào là con của cặp vợ chồng nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Phép lai Kiểu hình của P

  KếtquảF1

  Đỏ - Vàng

  1 Đỏ x Vàng 50%- 100%
  2 Đỏ x Vàng 100%đỏ
  3 Đỏ x Đỏ 75% - 25%
  4 Đỏ x Đỏ 100% đỏ
  5 Cây 1x Cây 2 Đồng tính 100% đỏ hoặc 100% vàng

  Biện luận và viết sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Câu 1 :

  Bệnh máu khó đông ở người gây ra do đột biến gen lặn h nằm trên NST giới tính X . 1 người mắc bệnh máu khó đông có 1 người em sinh đôi bình thường :

  a, 2 người sinh đôi này là sinh đôi cùng hay khác trứng ?

  b, Người mắc bệnh này là gái hay trai . Giải thích ? Viết kiểu gen của cặp sinh đôi trên và của người mẹ về bệnh máu khó đông ?

  c, Nếu cặp sinh đôi trên đều mắc bệnh , ta có thể suy ra họ là sinh đôi cùng trứng được ko ? Giải thích ?

  d,Nếu cặp sinh đôi trên có cùng giới tính và cùng ko mắc bệnh, làm thế nào để nhận biết họ là sinh đôi cùng hay khác trứng ?

  Câu 2 :

  1 phân tử ADN có 8400 nucleotit gồm 4 gen . Số lượng nucleotit của từng gen lần lượt theo tỉ lệ = 1:1,5:2:2,5

  a,Tính chiều dài của từng gen

  b,Trên mạch 1 của gen ngắn nhất có tỉ lệ = A:T:G:X = 1:2:3:4 . Tính số lượng từng loại Nu trên từng mạch đơn và của cả gen ?

  c,Gen dài nhất có 3900 liên kết hidro . Tính % và số lượng từng loại Nu của gen ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Khi lai 2 gà trống trắng với 1 gà mái đen đều thuần chủng,người ta đã hu được các con lai đồng loạt có màu xanh da trời.

  a,Tính trạng trên được di truyền theo kiểu nào?

  b,Cho các con gà lông da trời này giao phối với nhau,sự phân li của những tính trạng trong quần thể con gà sẽ như thế nào?

  c,Cho lai con gà xanh da trời với con gà lông trắng ,sự phân li ở đời con sẽ như thế nào? Có cần kiểm tra độ thuần chủng ban đầu không?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  ở người hệ nhóm máu abo do 1 gen nằm trên nst thường gồm 3 gen quy định IA,IB,IO trong đó IA IB là đồng trội và đều trội hoàn toàn so với IO một cặp vợ chồng có vợ nhóm máu A chồng nhóm máu B tính xác suất để cặp vợ chồng này có đứa con gái đầu lòng là nhóm máu O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  F0: 100% đỏ

  F3: 0,175 trắng

  Xác định kiểu gen F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  1/ Ở người tính trạng màu mắt nâu trội hoàn toàn so với tính trạng màu mắt xanh

  Một cặp vợ chồng: bố mắt xanh, mẹ mắt nâu, sinh ra 1 người con gái mắt nâu (a)

  Một cặp vợ chồng khác: bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh ra 1 người con trai mắt xanh (b)

  Hai người con của họ lớn lên lấy nhau, sinh ra 2 người con: anh mắt nấ (c), em mắt xanh (d)

  Hãy xác định kiểu di truyền của những người nói trên.

  2/ Giả sử gen D qui định màu lông đen là trội hoàn toàn đối với gen tương ứng d qui định màu lông nâu của chuột. Người ta cho lai chuột đực lông đen với 3 chuột cái có kiểu gen khác nhau

  Với chuột cái A lông đen thì được con lông đen

  Với chuột cái B lông nâu thì được con lông đen

  Với chuột cái C lông đen thì được con lông nâu

  Hãy xác định kiểu gen của chuột đực với 3 chuột cái trên.

  3/ 1 người làm vườn lấy cà chua quả đỏ thụ phấn với cà chua quả đỏ để mong đc giống cà chua quả đỏ thuần chủng. Nhưng khi đem gieo hạt lai thì thu được cà chua quả đỏ lẫn cà chua quả vàng. (Cho biết cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với màu vàng)

  a/ Giải thích tại sao có hiện tượng trên.

  b/ Xác định kiểu di truyền (kiểu gen) của các cây cà chua bố mẹ và cây cà chua con.

  c/ Tính tỉ lệ cà chua quả đỏ thuần chủng thu được.

  4/ Một cặp bò (1 đực, 1 cái) có màu lông đen. Theo dõi quá trình sinh sản của cặp bò đó, người ta thấy đàn bò con của chúng có cả bò lông đen lẫn bò lông vàng. Hãy xác định

  a/ Tính trạng nào trội, tính trạng nào lặn?

  Kiểu di truyền (kiểu gen) của bò bố, mẹ và các bò con (gen khống chế tính trạng màu lông là B và b)

  c/ Tỉ lệ giữa 2 loại bò con

  5/ Ở ruồi giấm gen V qui định cánh dài trội hoàn toàn so với gen v qui định cánh ngắn. Gen nằm trên NST thường. Dưới đây là bảng thống kê một số phép lai:

  STT Kiểu gen của P

  Kết quả F1

  Bố / Mẹ
  1 VV / Chưa biết 50 cá thể đều cánh dài
  2 Chưa biết / vv 150 cánh dài và 148 cánh ngắn
  3 Chưa biết / Chưa biết 360 cánh dài và 120 cánh ngắn

  Hãy gải thích và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai trên

  Hãy giúp tớ với >< yeu cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Bài 1: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do một gen qui định.

  1, Giao phấn giữa hai cây P thu được F1 có 65 cây quả tròn, 133 cây quả dẹt và 67 cây quả dài.

  a, Có thể kết luận gì về đặc điểm di truyền của tính trạng hình dạng của quả nói trên?

  b, Xác định KG, KH của cặp P nói trên?

  2, Ở một phép lai khác, người ta thu được 50% số cây F1 có quả dẹt và còn lại là một KH khác. Giari thích để xác định công thức lai có thể có ở P?

  Bài 2: Ở một loài thực vật, gen trội bình thường qui định lá màu xanh. Đột biến làm xuất hiện alen lặn quy định lá màu vàng. Màu lá do một gen chi phối và những cây có lá màu vàng bị chết ngay sau khi nảy mầm.

  1, Cho P là thể dị hợp tự thụ phấn thu được 411 cây F1 sống sót sau khi chúng nảy mầm. Xác định số lượng cây của mỗi KG thu được ở F1.

  2, Cho các cây P là thể dị hợp lai phân tích. Trong tổng số hạt thu được từ F1, người ta mang gieo nhận thấy đã có 234 hạt sau khi nảy mầm bị chết. Xác định số hạt đã thu được từ F1 nói trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  có 4 gen,mỗi gen đều có 60 vòng xoắn.Các gen này đều nhân đôi 1 số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường 33600 nucleotit.Xác định :

  a.Tổng số gen con được tạo ra sau quá trình nhân đôi nói trên và số lần nhân đôi của mỗi gen

  b.Chiều dài của mỗi gen

  c.Số lượng nucleotit có trong mỗi phân tử ARN do mỗi gen trên tổng hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Cho phép lai giữa cây mang kiểu gen là AaBbDd lai với cây có kiểu gen AabbDd.

  a) Xác định số kiểu gen tỉ lệ kiểu gen F1.

  b) Xác định tỉ lệ kiểu gen mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1