YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 37 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Cho biết các bộ ba trên mARN mã hóa các axit amin tương ứng như sau:

UGG = triptôphan, AUA = izôlơxin, UXU = xêrin, UAU = tirôzin, AAG = lizin, XXX = prôlin

Một đoạn gen bình thường mã hóa tổng hợp một đoạn của chuỗi pôlipeptit có trật tự axit amin là:

xêrin - tirôzin - izôlơxin - triptôphan - lizin...

Giả thiết ribôxôm trượt trên phân tử mARN theo chiều từ trái sang phải và một bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin.

a) Hãy viết trật tự các ribônuclêôtit của mARN và trật tự các cặp nuclêôtit ở hai mạch đơn của đoạn gen tương ứng.

b) Nếu gen bị đột biến mất các cặp nuclêôtit thứ 4, 11 và 12 thì các axit amin trong đoạn pôlipeptit tương ứng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a: Thứ tự các ribônuclêôtit trong mARN và thứ tự các nuclêôtit trong 2 mạch đơn của đoạn gen là:

Chuỗi pôlipeptit: xêrin - tirôzin - izôlơxin - triptôphan - lizin...

   \(\downarrow\)

mARN:              UXU  -  UAU  -   AUA    -    UGG   -   AAG -...  

   \(\downarrow\)

mạch gốc:         AGA  -  ATA  -   TAT      -   AXX    -   TTX -... 
                        \(^{||}\)\(^{|||}\)\(^{||}\)      \(^{||}\)\(^{||}\)\(^{||}\)       \(^{||}\)\(^{||}\)\(^{||}\)          \(^{||}\)\(^{|||}\)\(^{|||}\)        \(^{||}\)\(^{||}\)\(^{|||}\)

Mạch bổ sung:   TXT  -  TAT   -   ATA     -   TGG    -   AAG -... 

Câu b: Gen bị đột biến mất các cặp nuclêôtit 4,11 và 12 sẽ hình thành đoạn pôlipeptit là:

             Mạch gốc đột biến:  AGA   -   TAT         -       ATA   -    TTX -...

                        \(\downarrow\)   

                    mARN:            UXU   -   AUA        -       UAU    -   AAG -...

                        \(\downarrow\)

          chuỗi pôlipeptit:      xêrin - izôlơxin - tirôzin - lizin -....

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON