YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 67 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 67 sách GK Sinh lớp 12

Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu hình như sau: toàn bộ ruồi cái có mắt đỏ, cánh dài còn toàn bộ ruồi đực có mắt đỏ nhưng cánh ngắn.

Cho các con ruồi đực và cái F1 giao phối naẫu nhiên với nhau người ta thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình cả ở hai giới như sau:

- \(\frac{3}{8}\) mắt đỏ, cánh dài.

- \(\frac{3}{8}\) mắt đỏ, cánh ngắn.

- \(\frac{1}{8}\) mắt nâu, cánh dài.

- \(\frac{1}{8}\) mắt nâu, cánh ngắn.

Từ kết quả lai nói trên hãy xác định kiểu gen của ruồi bố, mẹ. F1 và các con ruồi F2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo đề ra, tính trạng mắt đỏ được truyền từ P (con đực) xuống F1 (cả cái và đực).

→ Như vậy, tính trạng màu mắt do gen nằm trên NST thường quy định.

Còn tính trạng độ dài cánh được truyền từ P xuống F1 phân hoá theo: toàn bộ cái cánh dài, toàn bộ đực cánh ngắn).

⇒ Như vậy, tính trạng này do gen nằm trên NST giới tính (gen nằm trên NST X) quy định.

Quy ước: Mắt đỏ (A) thì mắt nâu là (a). Vì mắt đỏ biểu hiện ở F1 nên là trội. Cánh dài (D) thì cánh ngắn là (d). Tất cả con cái đều có cánh dài, nhận gen trội XD từ bố.

Từ đó ta có sơ đồ lai:

P: aaXdXd  x  AAXDY

G: aXd              AXD; AY

F1: AaXDXd : AaXdY

GF1: AXD; AXd; aXD; aXdAXd; AY; aXd; aY

F2: 6/16 (đỏ- dài) : 6/16 (đỏ- ngắn) : 2/12 (nâu- dài) : 2/12 (nâu- ngắn)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 67 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF