YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 66 sách GK Sinh lớp 12

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

AaBbCcDdEe X aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b) Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu?

c) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a: Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen A trong phép lai (Aa x aa) là \(\frac{1}{2}\)

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen B trong phép lai (Bb x Bb) là \(\frac{3}{4}\)

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen C trong phép lai (Cc x cc) là \(\frac{1}{2}\)

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen D trong phép lai (Dd x Dd) là \(\frac{3}{4}\)

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen E trong phép lai (Ee x ee) là \(\frac{1}{2}\)

⇒ tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng sẽ bằng \(\frac{1}{2}\) X \(\frac{3}{4}\) X \(\frac{1}{2}\) X \(\frac{3}{4}\) X \(\frac{1}{2}\)

Câu b: Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ sẽ bằng \(\frac{3}{4}\) X \(\frac{3}{4}\).

Câu c: Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống bố sẽ bẳng \(\frac{1}{2}\) X  \(\frac{1}{2}\)​ X  \(\frac{1}{2}\)​ X  \(\frac{1}{2}\)​ X  \(\frac{1}{2}\)​.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF