YOMEDIA

Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 66 sách GK Sinh lớp 12

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

AaBbCcDdEe X aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b) Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu?

c) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a: Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen A trong phép lai (Aa x aa) là \(\frac{1}{2}\)

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen B trong phép lai (Bb x Bb) là \(\frac{3}{4}\)

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen C trong phép lai (Cc x cc) là \(\frac{1}{2}\)

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen D trong phép lai (Dd x Dd) là \(\frac{3}{4}\)

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen E trong phép lai (Ee x ee) là \(\frac{1}{2}\)

⇒ tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng sẽ bằng \(\frac{1}{2}\) X \(\frac{3}{4}\) X \(\frac{1}{2}\) X \(\frac{3}{4}\) X \(\frac{1}{2}\)

Câu b: Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ sẽ bằng \(\frac{3}{4}\) X \(\frac{3}{4}\).

Câu c: Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống bố sẽ bẳng \(\frac{1}{2}\) X  \(\frac{1}{2}\)​ X  \(\frac{1}{2}\)​ X  \(\frac{1}{2}\)​ X  \(\frac{1}{2}\)​.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Dell dell

  đem giao phối thỏ lông xù tai thẳng với thỏ lông xù tai cụt ở F1 thu được KH 3:3:1:1

  a)xác định KG của bố mẹ biết lông xù tai thẳng trội hoàn toàn lông trơn tai cụt

  b)lai phân tích thỏ lông xù tai cụt ở P xác định kết quả thu được ở F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  cho mình hỏi câu này với:

  1. hàm lượng ADN trong nhân tế bào 2n của người là 6,6*10^-12 pg. 2 nhóm tế bào của người phân chia theo 2 cách khác nhau đều tạo ra những tế bào con có 6,6*10^-12pg ADN.

  a. gọi tên kiểu phân chia tế bào của 2 nhóm tế bào.

  b. hoạt động của NST( xét kì giữa và kì sau) ở 2 nhóm tế bào khác nhau như thế nào?

  c. cho biết bộ NST trong các tế bào con ở 2 nhóm.

  2. biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn các gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Không viết sơ đồ lai, hãy cho biết phép lai AaBbDd * AaBbDd tạo ra ở đời con có:

  a. bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

  b. tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ là bao nhiêu?

  c. tỉ lệ cơ thể thuần chủng là bao nhiêu?

  d. loại cơ thể có 2 tính trạng trội và 1 tình trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Cảm ơn mọi người trước nhahaha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Đem lai giữa cây cà chua quả tròn và cây quả bầu dục, đời F1 xuất hiện toàn cây quả tròn. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

  Ai giúp e vs, mai kt rồi !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Bài 1:Một gen có chiều dài 0,306 um.Xác định

  a)Số lượng Nu và số vòng xoắn của gen.

  b)Số lượng ribônuclêootit của phân tử mARN do gen tổng hợp.

  c)Số lượng Nu môi trường cung cấp nếu gen nhân đôi 4 lần.

  Giúp mình với...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  ở 1 loài côn trung, 2 cặp gen quy định màu lông và màu cánh di truyền độc lập với nhau và nằm NST. Tính trạng lông đen là troọi không hoàn toàn lông không hoàn toàn so với lông trắng. Lập xám là tính trạng trung gian. Tính trạng cánh dài là trội so với cánh dài. Lập sơ đồ lai của P để xác định F1 trong các trường hợp sau

  .a, bố lông đen, cánh dài x mẹ lông xám cánh ngắn

  .b, Bố lông xám cánh ngắn x mẹ lông trắng cánh ngắn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Khi lai giữa hai giống lua, người ta thu được 120 cây thân cao,hạt dài:119 cây thân cao,hạt tròn:121 cây thân thấp,hạt dài:120 cây thân thấp,hạt tròn. Biết tính trạng chiều cao thân, hình dạng hạt duy truyền độc lập(trội hòa toàn). Biện luận và lập sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  1, A cao trội hoàn toàn so với a thấp. Cho cây cao dị hợp tự thụ phấn ở cây con thu được 3 cây thân cao, 1 cây thân thấp.

  a) Nếu lấy 2 cây ở F1 thì xác suất lấy được 2 cây co là bao nhiêu?

  b) Trong số cây F1 lấy 2 cây thân cao, xác suất để 2 cây này có kiểu gen đồng hợp.

  c) Trong số cây F1 lấy 2 cây thân cao, xác suất để 2 cây đều dị hợp.

  2, Ở người bệnh hóa xơ nan do gen lặn a và bệnh alcaptơn niệu do gen lặn b nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau qui định. 1 cặp vợ chồnh không mắc cả 2 bệnh sinh ra 1 ng con mắc cả 2 bệnh đó. Nếu họ sinh đứa con thứ 2 thì xác suất đứa trẻ này mắc cả 2 bệnh là bao nhiêu? Gỉai thích.

  Mn giúp e với ạ!!! E đang cần gấp lắm!! :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Ở mỗi loài sinh vật, trog qá trình phát sinh giao tử có khả năng tạo ra 1048576 số loại giao tử. Nếu các tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1 của loài sinh vật này cùng tiến hành giảm phân đã tạo ra các tinh trùng và các trứng chưa 1600 NST. Các tinh trùng và trứng tham gia thụ tinh tạo ra 12 hợp tử.Hãy xác định

  a, bộ NST 2n của loài

  b, HSTT của trứng và tinh trùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Ở một loài động vật, hai cặp tính trạng về màu thân và hình dạng lông do hai cặp gen nằm trên hai nhiễm sắc thể thường khác nhau quy định

  a) Cho giao phối giữa con đực thuần chủng thân xám, lông xù với con cái thuần chủng thân đen, lông thẳng thu được F1 đồng loạt thân xám lông xù. Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai

  b) Trong một phép lai khác, người ta cho giao phối giữa hai cá thể ( P ) và thống kê qua nhiều lứa đẻ, thu được ở con lai F1 có:

  25% cá thể thân xám lông xù; 25% cá thể thân xám lông thẳng; 25% cá thể thân đen lông xù; 25% cá thể thân đen lông thẳng .

  Hãy biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của P và lập sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>