ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 44 trang 36 SBT Sinh học 12

Giải bài 44 tr 36 sách BT Sinh lớp 12

Một cá thể ruồi giấm dị hợp về 2 cặp gen, mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn át chế gen lặn. Cặp bố mẹ nào sau đây cho đời con có sự đa dạng nhiều nhất về kiểu gen và kiểu hình?

A. AaXBXb x AaXbY.

B. AaXBXb x AaXBY.

C. AB/ab x AB/ab (hoán vị xảy ra 2 bên bố mẹ).

D. AaBb x AaBb.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

 
 
  • Cặp 1: AaXBX x  AaXb
    • Aa  x Aa  → Số loại kiểu gen là 3; số loại kiểu hình là 2
    • XBXb x XbY  → số loại kiểu gen 4; số loại kiểu hình là 4

→ Tống số loại kiểu gen là 12, tổng số loại kiểu hình là 8

  • Cặp 2: Tổng số loại kiểu gen là 12, tổng số loại kiểu hình là 6
  • Cặp 3: Tổng số loại kiểu gen là 10, tổng số loại kiểu hình là 4
  • Cặp 4: Tổng số loại kiểu gen là 9, tổng số loại kiểu hình là 4

Vậy đáp án đúng là: A 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 36 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1