YOMEDIA

Bài tập 44 trang 36 SBT Sinh học 12

Giải bài 44 tr 36 sách BT Sinh lớp 12

Một cá thể ruồi giấm dị hợp về 2 cặp gen, mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn át chế gen lặn. Cặp bố mẹ nào sau đây cho đời con có sự đa dạng nhiều nhất về kiểu gen và kiểu hình?

A. AaXBXb x AaXbY.

B. AaXBXb x AaXBY.

C. AB/ab x AB/ab (hoán vị xảy ra 2 bên bố mẹ).

D. AaBb x AaBb.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

 • Cặp 1: AaXBX x  AaXb
  • Aa  x Aa  → Số loại kiểu gen là 3; số loại kiểu hình là 2
  • XBXb x XbY  → số loại kiểu gen 4; số loại kiểu hình là 4

→ Tống số loại kiểu gen là 12, tổng số loại kiểu hình là 8

 • Cặp 2: Tổng số loại kiểu gen là 12, tổng số loại kiểu hình là 6
 • Cặp 3: Tổng số loại kiểu gen là 10, tổng số loại kiểu hình là 4
 • Cặp 4: Tổng số loại kiểu gen là 9, tổng số loại kiểu hình là 4

Vậy đáp án đúng là: A 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 36 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Hirasawa Yui

  Ở một loài thực vật, chiều cao cây được quy định bởi 2 gen nằm trên các NST khác nhau, mỗi gen có 2 alen. Những cá thể chỉ mang các alen lặn là những cá thể thấp nhất với chiều cao 150cm. Sự có mặt của mỗi alen trội trong kiểu gen sẽ làm cho chiều cao của cây tăng thêm 10 cm. Chọn cây cao nhất lai với cây thấp nhất tạo ra đời F1; đem các cá thể F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau được đời F2, biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F2 của phép lai này là
  A. 15:1 B. 9:3:3:1 C. 1:4:6:4:1 D. 12:3:1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Mai

  tính số aixt amin?

  bởi Anh Mai 30/10/2017

  một gen cấu trúc 60 chu kỳ xoắn, do đột biến thay thế 1 cặp nu này bằng cặp nu khác tại vị trí 271 tren mạch gốc đã lm cho bộ 3 ở đây trrow thành mã ATT, cho biết protein của gen t.hợp có bn a.amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Mai

  tính số NST

  bởi Anh Mai 28/10/2017

  một tế bào sinh dục đực sơ khai của một cá thể đực qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn có trong một giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp đôi số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản

  a. tính số NST đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của tb sinh dục trên

  b. cá thể trên có thể tạo ra bao nhiêu giao tử nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử có 2 cặp NST trao đổi chéo tại 1 điểm, 1 cặp NST có trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc và 1 cặp NST không phân li trong giảm phân 1 . biết tất cả các cặp NST đều mang các cặp gen dị hợp

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • nguyen thi huong huong

  ở một loài thực vật gen quy định chiều cao có 3 alen trội hoàn toàn theo thứ tự A>a>a1. đột biến đã tạo ra dạng tam bội F1 có kg Aaa1. nếu cho rằng quá trình giảm phân diễn ra tạo nên các giao tử 2n và n bình thường F1 tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con là

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Ha Ye

  đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nu: 3'GXXTTAAT5'. XĐ:

  a. trình tự các nu của đoạn mạch thứ 2

  b. số nu mỗi loại của đoạn gen

  c. tỉ lệ A+G / T+X ở đoạn mạch 1, 2 và cả gen

  d. số liên kết hidro của đoạn gen này

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • YD's Hương's

   Mạch 1:  3' TAXXXXGATTGGATX 5'

  Mach 2:    5' ATGGGGXTAAXXTAG 3'

  ​xd trình tự nu  tren ARN

  xd trình tự axi amin trên chuỗi polipepxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Coong

  Bệnh pheninkoto niệu ở người do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Men Đen. Một người đàn ông có bà nội và ông ngoại bị bệnh, lấy 1 người vợ có anh trai bị bệnh. Biết rằngngoài ba người bị bệnh ở trên, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác xuất để:

  a, cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh?

  b, cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 không bị bệnh?

  c. cặp vợ chồng này sinh con trai bị bệnh?

  d, cặp vợ chồng này sinh con gái không bị bệnh?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Minh Seagull

  bố mẹ có KG 2n + 1 kết quả của phép lai như sau 584 cây quả to, 117 cây quả nhỏ. KG bố mẹ là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bacarro Philip

  Một quần thể tực vật, xét 3 gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường: gen thứ nhất và gen thứ 2 có 2 alen, gen thứ 3 có 3 alen. Quá Trình giao phối ngẫu nhiên sẽ tạo ra trong quần thể tối đa số KG dị hợp về tất cả các cặp là:

  A.6

  B.15

  C.21

  D.12

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA