YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 38 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở cà chua, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.

a) Cây cà chua tứ bội quả đỏ thuần chủng AAAA có thể được hình thành theo những phương thức nào?

b) Cây 4n quả đỏ AAAA giao phấn với cây 4n quả vàng aaaa sẽ được F1. F1 có kiểu gen, kiểu hình và các loại giao tử như thế nào?

c) Viết sơ đồ lai đến F2, kiểu gen và kiểu hình ở F2?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a: Cây tứ bội quả đỏ thuần chủng AAAA có thể được hình thành theo các phương thức sau:

- Nguyên nhân: Lần phân bào đầu tiên của hợp tử các NST đã tự nhân đôi nhưng không phân li. Kết quả tạo ra bộ NST trong tế bào tăng lên gấp đôi: AA → AAAA

- Giảm phân và thụ tinh: Trong quá trình phát sinh giao tử sự không phân li của tất cả các cặp NST tương đồng sẽ tạo nên giao tử 2n ở cả bố và mẹ.

Khi thụ tinh, các giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n sẽ cho ra hợp tử 4n

P:                 \(\oslash\)AA     \(\times\)      \(e \tau\) AA

Giao tử:          AA      \(\downarrow\)         AA

Hợp tử:                   AAAA

Câu b: 

P:                AAAA    \(\times\)    aaaa

                  quả đỏ    \(\downarrow\)     quả vàng

F1: Kiểu gen: AAaa

      Kiểu hình: quả đỏ

Cây F1: cho các loại giao tử sau: AA, Aa, aa, A, a, AAa, Aaa, AAaa, O. Trogn đó có 3 loại giao tử hữu thụ là AA, Aa, aa

Câu c: Do vậy, ta có sơ đồ lai là:

F1:                          AAaa     \(\times\)     AAaa

Giao tử hữu thụ: AA, Aa, aa    \(\downarrow\)     AA, Aa, aa

F2: Kiểu gen: 1AAAA : 2AAAa : 3AAaa : 2Aaaa : 1aaaa

      Kiểu hình:   (đỏ) (đỏ)      (đỏ)       (đỏ)      (vàng)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON