ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 37 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

 Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 Phân tử ADN của E.coli chứa N15 phóng xạ, khi sang môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi cũng chỉ có 2 phân tử ADN còn chứa N15. Đó là 2 mạch cũ nằm ở 2 phân tử mới.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF