ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 32 SBT Sinh học 12

Giải bài 23 tr 32 sách BT Sinh lớp 12

Điểm khác nhau giữa các hiện tượng di truyền phân li độc lập và tương tác gen là

A. 2 cặp gen alen quy định các tính trạng nằm trên những NST khác nhau.

B. thế hệ lai F1 dị hợp về cả 2 cặp gen.

C. tỉ lệ phân li về kiểu hình ở thế hệ con lai.

D. tăng biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

 
 
  • Phân li độc lập cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 9:3:3:1. Còn tương tác gen cho tỉ lệ phân li khác nhau như 15:1; 9:7;....
  • Làm tăng biến dị tổ hợp là hiện tượng hoán vị gen.

Vậy đáp án đúng là: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 32 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1