YOMEDIA

Bài tập 23 trang 32 SBT Sinh học 12

Giải bài 23 tr 32 sách BT Sinh lớp 12

Điểm khác nhau giữa các hiện tượng di truyền phân li độc lập và tương tác gen là

A. 2 cặp gen alen quy định các tính trạng nằm trên những NST khác nhau.

B. thế hệ lai F1 dị hợp về cả 2 cặp gen.

C. tỉ lệ phân li về kiểu hình ở thế hệ con lai.

D. tăng biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

 • Phân li độc lập cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 9:3:3:1. Còn tương tác gen cho tỉ lệ phân li khác nhau như 15:1; 9:7;....
 • Làm tăng biến dị tổ hợp là hiện tượng hoán vị gen.

Vậy đáp án đúng là: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 32 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan

  Một cơ thể đực có kiểu gen AB/ab DE/de. có 200 tế bào sinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó có 20% tế bào có hoán vị giữa A và a, có 30% tế bào có hoán vị D và d. Loại tinh trùng mang gen ab de có tỉ lệ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Câu 24: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 8% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, 16% tế bào có cặp NST mang gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các giao tử có khả năng thụ tinh ngang nhau. Ở đời con của phép lai AaBbDd x AaBbDd, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ

      A. 38,4%.                        B. 41,12%.                        C. 3,6%.                      D. 0,9%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Người ta đem lai ngựa lông xám với ngựa lông xám có kiểu gen giống nhau được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 9 lông xám : 2 lông đen : 1 lông hung. Nếu lấy ngựa lông xám ở P lai phân tích thì thu được tỉ lệ kiểu hình ở đời con là
  A. 1 xám : 1 đen : 1 hung                   B. 2 xám : 1 đen : 1 hung
  C. 1 xám : 1 đen : 2 hung                   D. 1 xám : 2 đen : 1 hung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

   Ở một loài thực vật, chiều cao của cây được qui định bởi 3 cặp gen (mỗi gen gồm 2 alen) 
  phân li độc lập, tác động cộng gộp với nhau. Cứ mỗi alen trội trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 
  10cm. Người ta tiến hành lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được các cây F1 đều có chiều cao 
  180cm. Tính theo lí thuyết, nếu cho F1 tự thụ phấn thì ở F2 cây có chiều cao 190 cm chiếm tỉ lệ: 

  * giải thích 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Đề chuyên vinh lần 2.Thầy cô,bạn bè giải chi tiết giúp em với ạ.Tại thấy nhiêu người bàn tán lung tung quá.
  Một cơ thể đực có kiểu gen AB/abDE/de. Tần số hoán vị gen giưa A và B là 10%. giữa D và E là 30%. có 2000 tế bào sinh tinh giảm phân hình thành giao tử, số giao tử có thể chứa hai gen hoán vị là
  a. 240
  B.120
  c480
  d.960

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • PhuongAnh Nguyen

  cho biết mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể, alen A quy định hoa kép trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đơn; Alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Trong một quần thể đạt cân bằng di truyền, người ta đem giao phấn ngẫu nhiên một số cá thể thì thu được ở F1 gồm 63% cây hoa kép quả ngọt; 12% cây hoa kép, quả chua; 21% cây hoa đơn, quả ngọt; 4% cây hoa đơn, quả chua.

  Cho các phát biểu sau:

   

  (1) Tần số alen A bằng tần số alen a

  (2) Tần số alen B = 0,4.

  (3) Nếu chỉ tính trong tổng số hoa đơn, quả ngọt ở F1 thì cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 3/7

  (4) Nếu đem tất cả cây hoa đơn, quả ngọt ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì đời F2 xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, quả chua chiếm tỉ lệ 4/49;

  Có bao nhiêu phát biểu không đúng ?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 1
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Con Nhà Người Ta

  Thực hiện phép lai: ♂ AaBbCcDdee  x ♀ aaBbCCDdEE. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình khác với bố và mẹ ở đời con là bao nhiêu? Biết một gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn.

  A. 71,875%.                         B. 50%.                                 C. 31,25%.                          D. 25%

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Con Nhà Người Ta

  Câu hỏi: Bệnh bạch tạng ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường. Một cặp vợ chồng đều không bị bệnh nhưng em gái chồng, chị gái vợ và mẹ vợ bị bệnh. Cho biết ngoài những người bị bệnh đã cho thì cả 2 bên gia đình không còn ai bị bệnh và không phát sinh đột biến mới. Cặp vợ chồng này dự kiến sinh 2 người con, theo lý thuyết, xác suất cả 2 người con này là con trai, không bị bệnh và có kiểu gen đồng hợp là:

  A. 1/32                                B. 4/9.                                   C. 29/36                              D. 27/36

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Việt Nam

  Ở một loài thực vật, chiều cao của cây do 3 cặp gen ( A,a;B,b;D,d) phân li độc lập cùng quy định theo kiểu tương tác ccong gộp. Cứ mỗi alen trội ( bất kể A,B hay D) có trong kiểu gen đều làm cho cây cao thê 5cm. Cây thấp nhất(aabbdd) có chiều cao 90cm> chiều cao của cây có kiểu gen AaBbDd là??

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA