YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 65 SGK Sinh học 12

Giải bài 8 tr 65 sách GK Sinh lớp 12

Bộ lưỡng bội NST của một loài sinh vật 2n = 24.

a) Có bao nhiêu NST được dự đoán ở thể đơn bội, thể tam bội và thể tứ bội?

b) Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là đa bội lẻ, dạng nào là đa bội chẵn?

c) Nếu cơ chế hình thành các dạng đa bội trên?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Theo đề ra, 2n = 24 → n = 12. Vì vậy, ta có:

Câu a:Số lượng NST được dự đoán ở:

  • Thể đơn bội n = 1 X 12 = 12.
  • Thể tam bội 3n = 3 X 12 = 36.
  • Thể tứ bội 4n = 4 X 12 = 48.

Câu b: Trong các dạng đa bội trên, tam bội là đa bộ lẻ, tứ bội là đa bội chẵn.

Câu c: Cơ chế hình thành

  • Thể tam bội được hình thành do sự kết hợp các giao tử 2n với giao tử n bình thường trong thụ tinh (2n + 1n → 3n).
  • Thể tứ bội có thể hình thành nhờ:
    • Nguyên phân: Trong lần nguyên phân đẩu tiên của hợp tử 2n, các NST đã tự nhân đôi nhưng không phân li dẫn đến hình thành thể tứ bội 4n.
    • Giảm phân và thụ tinh: Trong quá trình phát sinh giao tử, sự không phân li của tất cả các cặp NST tương đồng dẫn đến hình thành giao tử 2n. Thụ tinh: 2n + 2n → 4n.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 65 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON