ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 38 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở một loài, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 144 NST.

a) Bộ NST lưỡng bội của loài đó là bao nhiêu? Đó là dạng đột biến nào?

b) Có thể có bao nhiêu loại giao tử không bình thường về số lượng NST?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 lần tạo ra số tế bào là 24 = 16 tế bào.

Câu a: 

Bộ NST lưỡng bội của loài có số NST là:

144 NST: 16 = 9 → 2n = 9

Vậy đó là dạng đột biến lệch bội và có thể ở hai dạng: thể ba nhiễm 2n+1 hoặc 2n-1

Câu b:

Nếu đột biến ở dạng 2n+1, hay 8n+1 thì có thể có 4 loại giao tử thừa 1 NST

Nếu đột biến ở dạng 2n-1, hay 10-1 thì có thể có 5 loại giao tử thiếu 1 NST

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • A La

  Câu 1: Khi cho hai cây lúa thân cao, chín sớm và thân lùn, chín muộn giao phấn với nhau thì được F1 100% cao-muộn. Cho F1 tạp giao thì thu được F2 gồm có : 3150 hạt khi đem gieo mọc thành thân cao, chín muộn : 1010 hạt khi đem gieo mọc thành thân cao chín sớm : 1080 hạt khi đem gieo mọc thành thân lùn chín muộn: 320 hạt khi đem gieo mọc thành cây thân lùn chín sớm

  a. Cho biết kết quả lai tuân theo định luật di truyền nào? Giải thích

  b. Đem các cây cao- muộn ở F2 thụ phấn với cây lùn- sớm thi F3 thu được các trường hợp sau :

  - F3-1: 50% cao-muộn : 50% cao-sớm

  - F3-2: 50% cao- muộn : 50% lùn-muộn

  - F3-3: 25% cao-muộn :25% cao-sớm :25% lùn-muộn : 25% lùn-sớm

  - F3-4: 100% cao-muộn

  Tìm kiểu gen của các cây F2 đó và ciết sơ đồ lai từng trường hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thiên Mai

  1) cho giao phấn giữa 2 cây P thu được F1 có kiểu gen giống nhau. Cho 1 cây F1 giao phấn với 1 cay khác thu được F2 có kết quả như sau :

  85 cây có quả tròn, chín sớm

  87 cây quả tròn, chín muộn

  86 cây có quả dài, chín sớm

  84 cây có quả dài, chín muộn.

  Biết rằng 2 tính trạng về hình dạng quả và thời gian chín của quả di truyền độc lập với nhau, quả tròn và quả chín sớm là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với quả dài và quả chín muộn.

  a) Lập sơ đồ lai của F1 với cây khác.

  b) suy ra kiểu gen, kiểu hình của cặp P mang lại.

  2 ) Một phân tử ADN có chứa 6 000 000 nucleotit, trong đó có số nucleotit loại adenin chiếm 20% .

  a) tính số lượng từng loại nu của phân tử ADN

  b) số vòng xoắn của phân tử ADN

  c) tỉ lệ A+T/G+X của phân tử ADN

  GIÚP EM VS Ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Câu 1 : Thực hiện phép lai P : AaBbDdEe x AaBbddee .

  Biết mỗi gen quy định một tính trạng có quan hệ trội lặn không hoàn toàn , mỗi cặp gen nằm trên một NST thường khác nhau . Hãy xác định :

  a, Số loại KG đồng hợp , số loại KH của F1 .

  b , tỉ lệ KG khác KG của bố mẹ , tỉ lệ KH khác KH bố mẹ ở F1 .

  Câu 2 : Ở cà chua gen A_ quả đỏ ,a_quả vàng , B_quả dạng tròn , b_quả dạng bầu dục . Khi cho giống cà chua quả đỏ , dạng tròn lai với giống cà chua quả đỏ , dạng bầu dục được F1 có tỉ lệ : 50 % cây quả đỏ , dạng tròn , 50%cây quả đỏ dạng bầu dục , . Xác định KG của các cây bố mẹ . Biết các gen phân li độc lập với nhau , một trong hai cây bố mẹ thuần chủng .

  Mình cần gấp ạ ~Yêu mọi người nhiều ~Làm cách lớp 9 giúp mình nhé !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  thực hiện phép lai P;đực AaBbDdEe + AaBbddee. biết mỗi gen quy định một tính trạng ,gen trội là trội hoàn toàn , các gen nằm trên các NST thường khác nhau

  a, số loại kiểu gen đồng hợp ở F1 , kiểu hình ở F1

  b, Tỉ lệ KG khác KG bố mẹ , tỉ lệ KH khác KH của bố mẹ ở F1 .

  Làm cách lớp 9 giúp mình với ạ !Mình cần gấp a~ Yêu mọi người nhiều ~

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Ở 1 loài thực vật , khi cho lai giữa 2 cơ thể vs nhau thu đc F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 thân cao quả tròn : 1 thân cao quả dài . Biến luận và viết sơ đồ lai cho phép lai trên . Biết các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST thường khác nhau , tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp , giảm phân bình thường và k có đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  1.Bệnh mù màu ở người do gen lặn trên X ko có phần tương ứng trên Y. Xđ xác suất để (.) quần thể người có 1 cặp bố bt , mẹ mù màu sinh con trai bt

  2.ở người bênh máu khó đông do gen lặn trên X ko trên Y qđ . Một cặp vợ chồng máu đông bt có bố của chồng và mẹ của vợ bị bệnh . Xác suất để đứa con đầu lòng của họ bt là bn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  ở đâu hà lan, khi lại 2 cây hoa đỏ lưỡng bội với nhau , người ta thấy ở F1 xuất hiện cây hoa trắng. biết mỗi gen quy định 1 tình trạng , gen nằm trên NST thường

  a, hãy biện luận và viết sơ đồ lai

  b, nếu cho các cây hoa đỏ F1 tiếp tục thụ phấn thì tỉ lệ phân li kiểu hình sẽ ntn

  c, nếu cho cây hoa đỏ ở F1 ngẫu phối với nhau. xác định kết quả ở F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Fo: 1/4 AA : 3/4 Aa tư thụ phấn

  Tin tỉ lệ kiểu gen F3,F4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Câu 1: Cho ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST ở một loài sinh vật cụ thể? Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội.

  Câu 2: Thế nào là di truyền liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân ly độc lập của Menden như thế nào?

  ​Câu 4: Thể đa bội là gì? Có thể nhận biết thể đa bội bằng mắt thường thông qua những biểu hiện gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Quan sát hình 1.2 SGK và nêu nhận xét về từng cặp tính trạng đem lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Một tế bào sinh dục cái sơ khai 2n=44 trong quá trình phân bào liên tiếp môi trường cung cấp 11176NST đơn hoàn toàn mới, các tế bào này bước vào giảm phân tạo trứng .Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 6,25%

  a.tính số hợp tử tạo thành

  b.số tế bào sinh tinh, số tế bào sinh trứng

  c.tính số đợt phân bào của tế bào sinh dục cái nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1