YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 38 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở một loài, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 144 NST.

a) Bộ NST lưỡng bội của loài đó là bao nhiêu? Đó là dạng đột biến nào?

b) Có thể có bao nhiêu loại giao tử không bình thường về số lượng NST?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 lần tạo ra số tế bào là 24 = 16 tế bào.

Câu a: 

Bộ NST lưỡng bội của loài có số NST là:

144 NST: 16 = 9 → 2n = 9

Vậy đó là dạng đột biến lệch bội và có thể ở hai dạng: thể ba nhiễm 2n+1 hoặc 2n-1

Câu b:

Nếu đột biến ở dạng 2n+1, hay 8n+1 thì có thể có 4 loại giao tử thừa 1 NST

Nếu đột biến ở dạng 2n-1, hay 10-1 thì có thể có 5 loại giao tử thiếu 1 NST

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON