RANDOM

Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 74 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân cây xanh. Sau đây là kết quả của các phép lai:

a) P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 74,9% đỏ thẫm : 25,1% xanh lục 

b) P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 100% đỏ thẫm 

c) P: Thân đỏ thẫm x thân xanh lục → F1: 50,2% đỏ thẫm : 49,8% xanh lục 

Kiểu gen của P trong các công thức lai trên như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 74,9% đỏ thẫm : 25,1% xanh lục 

Dựa vào kết quả ta thấy tỉ lệ là: 3 thân đỏ thẫm (74,9%) và 1 thân xanh (25,1%), vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

Sơ đồ lai:

P:    Aa              x              Aa

GP: A, a             :              A,a

F1: 1AA; 2Aa; 1aa

Câu b: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 100% đỏ thẫm. Dựa vào kết quả 100% thân đỏ thẫm, vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

P: AA x AA; P: AA x Aa

* Sơ đồ lai 1:

P:    AA              x              AA

GP:   A               :               A

F1:              AA (đỏ thẫm)

* Sơ đồ lai 2:

P:    AA              x              Aa

GP:   A               :               A, a

F1:                AA; Aa

Nhận xét: KG: 1AA; 1Aa

               KH: 100% đỏ thẫm

Câu c: Thân đỏ thẫm x thân xanh lục → F1: 50,2% đỏ thẫm : 49,8% xanh lục

Dựa vào kết quả thân đỏ thẫm và thân xanh lục có tỉ lệ \(\approx\) 1 : 1 (50,2% đỏ thấm, 49,8% xanh lục). Vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

P:    Aa              x              aa

GP:  A,a               :              a

F1:                1AA; 1aa

Nhận xét: KG: 1AA; 1aa

               KH: 1 thân đỏ thẫm, 1 thân xanh lục

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • My Hien

  a.ở 1 loài TV ,thế hệ P có 1/3 số cây có kiểu gen AA,2/3 số cây có kgen Aa.Hãy xác dịnh tỉ lệ kgen ở thế hệ F1 trog TH giao phân ngẫu nhiên

  b.trong trường hợp 1 gen qđ 1 tính trạng thì gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Dùng các kí hiệu cơ bản cho các lai sau :

  Cho lai 2 giống cà chua thuần chủng, quả đỏ và quả trắng thu đc 100% quả đỏ. Lấy hạt của cấc cây này đem gieo rồi cho hoa của chúng tự thụ phấn, ở đồi con thu được theo tỉ lệ 75% cay quả đoe và 25% cây quả vàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  1. Biến dị tổ hợp là gì ? bản chất về kiểu gen và kiểu hình của biến dị tổ hợp là như thế nào?

  2. cơ sở tế bào học của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập.

  3. ở đậu hà lan : A quy đinh thân cao , a quy định thân thấp . hãy nêu các phương pháp để xác định kiểu gen của cây đậu thân cao ? viết sơ đồ minh họa.

  4. nêu khái niệm ề thể đồng hợp và thể dị hợp ? lây svis dụ minh họa?

  5. ở cà chua quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng .Cho lai 2 thứ cà chua quả đỏ thuần chủng với quả vàng thu được F1, cho F1 lai với thứ cà chua quả đỏ thuần chủng để cho ra F2 . viết sơ đồ từ p đến F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Hãy tự cho một đoạn rồi viết doạn gen đó thành đoạn ARN và axit amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Ở đậu hà lan gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Lai 2 cây P thân cao vs nhau ta đk F1 toàn thân cao. Cho các cây F1 tự thụ phấn đến F2 thu đk 560 cây thân cao và 80 cây thân thấp. Hãy giải thích kq phép lai trên biết rằg k có đột biến xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1.Hậu quả của nguyên tắc bổ sung?Tại sao ARN con tạo ra lại giống ADN mẹ

  2.Trình bày bản chất mối quan hệ giữa

  +ADN(gen) với mARN

  +mARN vs prôtêin

  +prôtêin với tính trạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  1 gen có chiều dài 5100A trong đó số Nu A chiếm 1/5 số Nu của gen.Trên mARN do gen tổng hợp có số Nu loại A =120,X=240 .Hãy xác định

  a. Số Nu mỗi loại của gen

  Số Nu mỗi loại của mARN

  b. Số axit amin môi trường nội bào cần cung cấp.Nếu gen tự nhân đôi ,mỗi gen con sao mã 3 lần trên mỗi pt có 3 riboxom trượt qua 3 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Ở đậu Hà Lan khi cho lai hai cây hoa đỏ lưỡng bội với nhau, F1 xuất hiện cây hoa trắng. Biết rằng mỗi gen qui định một tính trạng, gen nằm trên NST thường không xảy ra đột biến.

  a)Hãy biện luận và viết sơ đồ lai

  b)Nếu các cây hoa đỏ F1 tiếp tục tự thụ phấn thì sẽ ntn ?

  c)Nếu cho các cây hoa đỏ F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thì F2 sẽ ntn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  sinh 9 bồi dưỡng nè làm để chuẩn bị cho cuộc thi bn Đức Minh

  : a. Mặc dù có những sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc tế bào giữa sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực, nhưng các nhà khoa học vẫn cho rằng chúng có cùng một tổ tiên chung. Dựa vào cấu trúc tế bào, hãy chứng minh điều đó.

  b. Giải thích cơ chế dẫn đến bệnh rối loạn chuyển hóa ở sinh vật.

  c. đậu Hà Lan 2n = 14. Giả sử quá trình giảm phân và thụ tinh xảy ra bình thường, không có hiện tượng trao đổi đoạn. Hãy xác định số loại hợp tử tối đa được tạo ra chứa 2 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ “ông nội” và 3 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ “bà ngoại”? Tỉ lệ phần trăm các loại hợp tử này?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA