ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 74 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân cây xanh. Sau đây là kết quả của các phép lai:

a) P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 74,9% đỏ thẫm : 25,1% xanh lục 

b) P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 100% đỏ thẫm 

c) P: Thân đỏ thẫm x thân xanh lục → F1: 50,2% đỏ thẫm : 49,8% xanh lục 

Kiểu gen của P trong các công thức lai trên như thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Câu a: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 74,9% đỏ thẫm : 25,1% xanh lục 

Dựa vào kết quả ta thấy tỉ lệ là: 3 thân đỏ thẫm (74,9%) và 1 thân xanh (25,1%), vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

Sơ đồ lai:

P:    Aa              x              Aa

GP: A, a             :              A,a

F1: 1AA; 2Aa; 1aa

Câu b: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 100% đỏ thẫm. Dựa vào kết quả 100% thân đỏ thẫm, vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

P: AA x AA; P: AA x Aa

* Sơ đồ lai 1:

P:    AA              x              AA

GP:   A               :               A

F1:              AA (đỏ thẫm)

* Sơ đồ lai 2:

P:    AA              x              Aa

GP:   A               :               A, a

F1:                AA; Aa

Nhận xét: KG: 1AA; 1Aa

               KH: 100% đỏ thẫm

Câu c: Thân đỏ thẫm x thân xanh lục → F1: 50,2% đỏ thẫm : 49,8% xanh lục

Dựa vào kết quả thân đỏ thẫm và thân xanh lục có tỉ lệ \(\approx\) 1 : 1 (50,2% đỏ thấm, 49,8% xanh lục). Vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

P:    Aa              x              aa

GP:  A,a               :              a

F1:                1AA; 1aa

Nhận xét: KG: 1AA; 1aa

               KH: 1 thân đỏ thẫm, 1 thân xanh lục

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Giang

  1/ Ở người – Homo sapiens sapiens , tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với mắt xanh. Người đàn ông có kiểu gene thuần chủng về màu mắt đen kết hôn với người nữ có màu mắt xanh. Hỏi con cái của họ sẽ có màu mắt như thế nào? Giải thích và viết sơ đồ lai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Dương Minh Tuấn

  Một nhà làm vườn mua một ít bắp giống hạt vàng, đem gieo chung để mong được giống bắp hạt vàng thuần chủng. Nhưng khi thu hoạch, ông được bắp hạt vàng lẫn bắp hạt trắng. a) Giải thích tại sao có hiện tượng trên ? Xác định kiểu gen của P và F 1. b) Với ý định loại bắp hạt trắng ra để chọn giống bắp hạt vàng thuần chủng thì nhà làm vườn này phải tiến hành lai như thế nào ? c). Một nhà làm vườn khác ưa chuộng giống bắp hạt trắng. Hãy cho biết ông này gây giống bắp thuần chủng trắng dễ hay khó hơn ? Tại sao ? Cho biết loại tính trạng trên do 1 gen quy định.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  cha : tóc thẳng , mẹ : tóc quăn sinh ra 1trai :tóc quăn , 1 gái : tóc thẳng , 1 gái tóc qăn

  con trai có vợ tóc quăn sinh ra con gái tóc quăn , con gái tóc quăn có chồng tóc quăn sinh ra con trai tóc thẳng

  xác định tính trạng trội , lặn và giải thích vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Câu 3: Người ta dùng hóa chất để xử lí hạt của 1 loài cây nhằm phá hủy tất cả thoi vô sắc của tế bào. Sau khi cho cây nảy mầm thành cây, người ta cho lai nó với 1 cây khác không bị xử lí hóa chất và tạo ra các cây lai F1.

  a. Hãy cho biết số lượng NST trong các tế bào sinh dưỡng của cây lai F1? Giải thích? Biết bộ NST của cây không bị xử lí hóa chất có 2n = 24 và quá trình giảm phân của cây bị xử lí hóa chất vẫn diễn ra bình thường.

  b. Nêu các đặc điểm của cây lai F1 nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Ở bí tính trạng quả tròn trội không hoàn toàn so với tíh trạng quả dài. Quả bầu dục là tính trạng trung gian giữa quả tròn và quả dài.

  Cho giao phấn giữa cây có quả tròn với cây có quả dài, thu đc F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn vs nhau.

  a) lập sơ đồ lai từ P đến F2.

  b) nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả tạo ra sẽ như thế nào về KG và KH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Ở người gen A quy định da bình thương, gen a quy định bệnh bạch tạng, cặp alen này nằm trên NST thường. Một cặp vợ chồng có da bình thường, sinh con đầu lòng bị bệnh bạch tạng, nếu họ tiếp tục sinh con thứ 2 liệu có bị mắc bệnh bạch tạng không, tại sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Cho lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng. F1 toàn hoa hồng . Xác định tỉ lệ đời con F1, F2 và tỉ lệ kiểu hình, gen

  Giúp tớ với!!! ;;-;;

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho giao phấn giữa cây bắp thân cao với cây bắp thân thấp thu được F1 đều có thân thấp.

  a)Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai của P.

  b) Cho các cây F1 nói trên tiếp tục lai với nhau thì kết quả ở F2 sẽ ntn ?

  c) Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì sơ đồ lai đc viết như thế nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 1 đoạn mạch gốc của gen có trình tự nu như sau:

  ATG TTA XAG TTX AAX GGG

  a, Xác định trình tự sắp xếp trên mạch bổ sung của gen

  b, Xác định trình tự sắp xếp trên mạch phân tử mARN do mạch bổ sung tổng hợp

  c, Xác định số axit amin được tổng hợp phân tử mARN trên

  #Mọi người giúp mình với ...thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  1. Ở đậu Hà Lan , gen A quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt nhăn. Cho hai cây đậu hạt trơn giao phấn với nhau, thu được F1 toàn hạt trơn. Các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Hãy xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2

  2. Cho giao phấn cây quả đỏ,dài thuần chủng với cây quả vàng , trơn thuần chủng thu được F1 chỉ có một loại kiểu hình. Cho cây F1 giao phấn với nhau, được F2 gồm 300 cây quả đỏ , tròn; 600 cây quả đỏ,bầu dục: 300 cây quả đỏ,dài; 100 cây quả vàng,tròn: 200 cây quả vàng,bầu dục; 100 cây quả vàng,dài

  a, Đặc điểm di truyền của mỗi tính trạng nêu trên.

  b, Để F3 phân ly với tỉ lệ 1:1:1:1 thì sơ đồ lai của F2 như thế nào?

  3.Ở một loài thực vật gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so vơi gen b quy định hoa trắng,gen D quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài. Các gen này nằm trên NST thường.F1 mang ba tính trạng trên, khi tự thụ phấn được F2 có tỷ lệ kiểu hình là (3:1)(1:2:1). Hãy viết kiểu gen của F1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Câu 13 : Một tế bào chứa chứa gene A và B. Gene A chứa 3000 Nu, tế bào chứa 2 gene nói trên nguyên phân liên tiếp 4 lần. Trong tất cả các tế bào con tổng số liên kết hydro của các gene A là 57600. Số Nu từng loại môi trường cung cấp cho quá trình tái bản của gene A là:

  A. Amt = Tmt = 13500, Xmt = Gmt = 9000 C. Amt = Tmt = 9000, Xmt = Gmt = 13500 B. Amt = Tmt = 14400, Xmt = Gmt = 9600 D. Amt = Tmt = 9600, Xmt = Gmt = 14400

  Câu 14: Gene có chiều dài 2193A0, quá trình tự nhân đôi của gene đã tạo ra 64 mạch đơn, trong

  các gene con, có chứa 8256 nu loại T. Thì số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho quá trình trên là :

  A. ATD = TTD = 2399, XTD = GTD = 35996 C. ATD = TTD =7998, XTD = GTD = 11997 B. ATD = TTD = 16245, XTD = GTD = 24381 D. ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379

  Câu 15 *: Gene cần môi trường cung cấp 15120 Nu tự do khi tái bản. Trong đó có 3360 Guanin. Số Nu

  của gene trong đoạn từ (2100 – 2400). Số lượng từng loại Nu của gene là :

  A. A = T = 480, X= G = 600 C. A = T = 550, X= G = 530

  B. A = T = 600, X= G = 480 D. A = T = 530, X= G = 550

  Câu 16: Một tế bào chứa 2 gene đều có chiều dài bằng nhau là gene A và gene B. Gene A chứa 1500 nu. Tế bào chứa hai gene nói trên nguyên phân liên tiếp 4 lần. Trong tất cả các tế bào con, tổng số liên kết hydro của các gene B là 33600. Số nu tự do từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản của gene B:

  A. Amt = Tmt = 9000, Gmt = Xmt =2250. C. Amt = Tmt = 2250, Gmt = Xmt = 9000

  B. Amt = Tmt = 9600, Gmt = Xmt =2400. D. Amt = Tmt = 2400, Gmt = Xmt = 9600

  Câu 17*: Hai gene I và II đều dài 3060A0. Gene I có A = 20% và bằng 2/3 số A của gene II. Cả 2 gene đều nhân đôi một số đợt môi trường cung cấp tất cả 1620 nu tự do loại X. Số lần nhân đôi của gene I và gene II là:

  A. 1 và 2 B. 1 và 3 C. 2 và 3 D. 2 và 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1