YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 74 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân cây xanh. Sau đây là kết quả của các phép lai:

a) P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 74,9% đỏ thẫm : 25,1% xanh lục 

b) P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 100% đỏ thẫm 

c) P: Thân đỏ thẫm x thân xanh lục → F1: 50,2% đỏ thẫm : 49,8% xanh lục 

Kiểu gen của P trong các công thức lai trên như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 74,9% đỏ thẫm : 25,1% xanh lục 

Dựa vào kết quả ta thấy tỉ lệ là: 3 thân đỏ thẫm (74,9%) và 1 thân xanh (25,1%), vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

Sơ đồ lai:

P:    Aa              x              Aa

GP: A, a             :              A,a

F1: 1AA; 2Aa; 1aa

Câu b: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 100% đỏ thẫm. Dựa vào kết quả 100% thân đỏ thẫm, vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

P: AA x AA; P: AA x Aa

* Sơ đồ lai 1:

P:    AA              x              AA

GP:   A               :               A

F1:              AA (đỏ thẫm)

* Sơ đồ lai 2:

P:    AA              x              Aa

GP:   A               :               A, a

F1:                AA; Aa

Nhận xét: KG: 1AA; 1Aa

               KH: 100% đỏ thẫm

Câu c: Thân đỏ thẫm x thân xanh lục → F1: 50,2% đỏ thẫm : 49,8% xanh lục

Dựa vào kết quả thân đỏ thẫm và thân xanh lục có tỉ lệ \(\approx\) 1 : 1 (50,2% đỏ thấm, 49,8% xanh lục). Vậy kiểu gen của P ở công thức lai này là:

P:    Aa              x              aa

GP:  A,a               :              a

F1:                1AA; 1aa

Nhận xét: KG: 1AA; 1aa

               KH: 1 thân đỏ thẫm, 1 thân xanh lục

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON