YOMEDIA

Bài tập 8 trang 28 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 tr 28 sách BT Sinh lớp 12

Sự di truyền của các nhóm máu A, B, O, AB ở người được quy định bởi các alenIAIA,IBIB,IOIO. Kiểu gen IAIcho kiểu hình nhóm máu AB và IOIO cho kiểu hình nhóm máu O. Tính trạng thuận tay phải (do gen P), mắt nâu (do gen N) là trội so với thuận tay trái (do gen p) và mắt xanh (do gen n). Các gen quy định các tính trạng tồn tại trên các NST thường khác nhau

a) Có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp? Bao nhiêu kiểu gen dị hợp về cả 3 tính trạng?

b) Có 2 anh em đồng sinh cùng trứng kết hôn với 2 chị em đồng sinh cùng trứng thì con của họ sinh ra có hoàn toàn giống nhau không? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a)

 • Có 3x2x2 = 12 kiểu gen đồng hợp về cả 3 cặp gen.
 • Có 3x1x1 = 3 kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen.

b) Kiểu gen của 2 cặp vợ chồng này là giống nhau. Bởi vậy, do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng, cũng như các cặp alen trong phát sinh giao tử và thụ tinh, nên các con của họ sinh ra cũng không hoàn toàn giống nhau mà chỉ như các anh chị em ruột trong một gia đình.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 28 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Trần

  Những phân tích di truyền tế bào học cho biết, có 2 loài chuối khác nhawu : chuối rừng lưỡng bội và chuối trồng tam bội. Ở những loài này, alen A xác định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a xác định thân thấp. Khi đột biến nhân tạo, người ta thu được một số dạng tứ bội và các dạng này chỉ các giao tử lưỡng bội có khả năng sống.

  a) Xác định kết quả phân li về kiểu gen và kiểu hình ở các phép lai sau :

                    ♀Aaaa x ♂Aaaa

                    ♀AAaa x ♂AAaa

  b) Hãy cho biết một số đặc điểm quan trọng khác nhau giữa chuối rừng và chuối trồng.

  c) Giari thích nguồn gốc và quá trình xuất hiện loài chuối trồng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Nếu tỉ lệ A+T/X+G ở 1 sợi của chuỗi xoắn kép là o,2 thì tỷ lệ  ở sợi bổ sung là:

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  1 phân tử pr ở svn thực khi tổng hợp đã phải huy động 499 tARN. Các anticodon trong các lượt của tARN có 498 U, 3 loại nu còn lại có số nu bằng nhau. Mã kết thúc trên mARN là UAG.

  a) X đ Lgen cấu trúc. Biết kích thước các đoạn intron = 25% kích thước các đoạn exon.

  b) Tính số nu mỗi loại trên gen cấu trúc. Biết các đoạn intron có tỉ lệ A :U : G : X =2: 1: 1:1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được các sản phẩm là 

  • A. KNO2, NO2, O2.
  •   B.KNO2, NO2 .
  •  C.KNO2, O2.
  • D. K2O, NO2, O2
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Câu 17: Khi cho lai giữa cây thuần chủng thân cao, quả ngọt với cây thân thấp, quả chua, F1 thu được toàn cây thân cao, quả ngọt. Cho F1 tự thụ phấn F2 thu được: 27 thân cao, quả ngọt : 21 thân thấp, quả ngọt : 9 thân cao, quả chua : 7 thân thấp, quả chua. Biết rằng tính trạng vị quả do một cặp gen quy định, gen nằm trên NST thường. Cho cây F1 lai phân tích, tỷ lệ kiểu hình thu được ở Fa là

  A. 3 thân cao, quả ngọt : 3 thân cao, quả chua : 1 thân thấp, quả ngọt : 1 thân thấp, quả chua.

  B. 7 thân cao, quả ngọt : 7 thân cao, quả chua : 1 thân thấp, quả ngọt : 1 thân thấp, quả chua.

  C. 3 thân thấp, quả ngọt : 3 thân thấp, quả chua : 1 thân cao, quả ngọt : 1 thân cao, quả chua.

  D. 9 thân cao, quả ngọt : 3 thân cao, quả chua : 3 thân thấp, quả ngọt : 1 thân thấp, quả chua.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cơ thể có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử 1 số tế bào đã xảy ra đột biến không phân li của cặp NST chứa kiểu gen Aa trong giảm phân 2 các cặp NST khác phân li bình thường . các loại giao tử đột biến tạo ra là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1.trong 100 tế bào sinh tinh của cơ thể đực có kiểu gen AB/ab DE/de người ta thấy có 20% tế bào xảy ra trao đổi chéo giữa A và a,30% tế bào tế bào xảy ra trao đổi chéo giữa D và d,20% tế bào xảy ra trao đổi chéo đồng thời tại A/a và D/d;số tế bào còn lại ko xảy ra trao đổi chéo. Loại tinh trùng có kiểu gen AB DE chiếm tỉ lệ

  2.Thực hiện phép lai ở ruồi giấm P : AB/ab DH/dh XEXe * Ab/aB DH/dh XEY thu được F1, trong đó kiểu hình trội tất cả tính trạng chiếm 24.75%. Cho biết mỗi kiểu gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn, không xảy ra đột biến.Tần số hoán vị gen giữa D và d là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Trong các bộ mã di truyền, với hầu hết các loài sinh vật ba codon nào dưới đây không mã hóa cho các axit amin?

  A. UGU, UAA, UAG

  B. UUG, UGA, UAG

  C. UAG, UAA, UGA

  D. UUG, UAA, UGA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Một gen cấu trúc chứa số nuclêôtit trong khoảng từ [1800-2400]. Qua tự sao đã cần môi trường cung cấp tất cả 16800 nuclêôtit, trong đó có 5040 nuclêôtit loại T. Số lần tự sao là sao là bao nhiêu?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA