ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 24 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 tr 24 sách BT Sinh lớp 12

Ở người, hai gen liên kết trên NST 9 là gen xác định hệ nhóm máu ABO với các alen IA, IB, IO và gen NP1 với các alen N xác định móng chân biến dạng và n xác định móng chân bình thường. Người nam có nhóm máu O và đồng hợp về gen xác định móng chân bình thường, người nữ có nhóm máu AB và dị hợp về gen xác định móng chân biến dạng.

a) Xác định kiểu gen của người nam.

b) Vẽ cặp NST số 9 của người nam và chỉ ra sự sắp xếp các alen của hai gen trên.

c) Người nam có thể tạo ra các loại giao tử nào ?

d) Kiểu gen của người nữ là gì?

e) Vẽ cặp NST số 9 của người nữ và chỉ ra sự sắp xếp các alen của hai gen trên.

f) Người nữ có thể tạo ra các loại giao tử kiểu cha mẹ nào (không hoán vị gen)?

g) Người nữ có thể tạo ra các loại giao tử tái tổ hợp nào?

h) Trao đổi chéo có thể ảnh hưởng đến việc tạo giao tử của người nam hay không? Giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

a) \(\frac{{{I^o}n}}{{{I^o}n}}\)

b) 

c) Loại giao tử mà người nam có thể tạo ra: \(\underline {{I^0}n} \)

d) Kiểu gen người nữ: \(\frac{{{I^A}N}}{{{I^B}n}}\) hoặc \(\frac{{{I^A}n}}{{{I^B}N}}\)

e)  hoặc 

f) Người nữ có thể tạo ra 2 loại giao tử kiểu cha mẹ : IAN, IBn hoặc IAn , IBN

g) Người nữ có thể tạo ra 2 loại giao tử tái tổ hợp : IAn,  IBN hoặc IAN ; IBn

h) Trao đổi chéo không ảnh hưởng đến việc tạo giao tử của người nam vì nó là thể đồng hợp về cả 2 gen.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 24 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • khanh nguyen

  1, Xác định chiều dài của gen ra các đơn vị: Ao, Mm, mm. Cho biết:

  a, Gen 1 có 2160 Nucleotit

  b, gen 2 có 2340 Nucleotit

  c, gen 3 có 126 chu kì xoắn

  d, gen 4 có 405.103 đvC

  2, Xác định tỉ lệ % các loại Nucleotit trong phân tử ADN, cho biết:

  a, ADN có X=18,75%

  b, ADN tỉ lệ giữa các loại Nucleotit: \(\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{1}{7}\)

  c, ADN có A= \(\dfrac{1}{3}.G\)

  d, ADN có tổng của 2 loại Nucleotit= 28% số Nucleotit của toàn bộ phân tử

  3, Gen cấu trúc có 150 vòng xoắn và có tích giữa 2 loại Nucleotit không bổ sung là 6%, số liên kết H2 của gen từ 3500 đến 3600. Có bao nhiêu liên kết hóa trị trên gen. Cho biết mỗi Nucleotit ngoài liên kết hóa trị còn liên kết với Nucleotit bên cạnh. Tính tỉ lệ % và số lượng Nucleotit từng loại của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoai Hoai

  Biết tỉ lệ kiểu hình F2 là 3:3:1:1. Hãy xác định kiểu gen của P

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Ở đậu hà lan hạt có vỏ trơn trội so với hạt có vỏ nhăn.Xác định kiểu gen,kiểu hình của P,F1 và viết sơ đồ lai

  1 trong 2 cây P có hạt nhăn.Các cây F1 có cây cho hạt trơn có cây cho hạt nhăn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  2 phân tử mARN a và b đều có số lượng ribonu = nhau. Thành phần các loại ribonu của mỗi phân tử như sau:

  mARN A% X% G% U%

  a 17% 28% 32% 23%

  b 27% 13% 27% 33%

  a. Hãy xác định tỉ lệ % từng loại nu trên 2 mạch đơn của gen a và gen b

  b. Nếu mARN b có 400 ribonu loại A thì số lượng từng loại nu của gen là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Câu 1,phép lai nào trong các phép sau đây cho tỉ lệ phan tính 3:3:1:1?

  A, Aabb và AaBB B. AaBb và aaBb

  C,AaBb và AABb D. AABb và AaBB

  Câu 2, 1 phân tử ADN có chiều dài \(0.51^{\mu}m \),trên mạch 1 của gen có \(A_1\)=10%, mạch kia có \(A_2\)=30%,\(G_2\)=40%, mARN được tổng hợp từ mạch một có lọai X là:

  A, 200 B,300 C, 400 D,500

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  a.ở 1 loài TV ,thế hệ P có 1/3 số cây có kiểu gen AA,2/3 số cây có kgen Aa.Hãy xác dịnh tỉ lệ kgen ở thế hệ F1 trog TH giao phân ngẫu nhiên

  b.trong trường hợp 1 gen qđ 1 tính trạng thì gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Dùng các kí hiệu cơ bản cho các lai sau :

  Cho lai 2 giống cà chua thuần chủng, quả đỏ và quả trắng thu đc 100% quả đỏ. Lấy hạt của cấc cây này đem gieo rồi cho hoa của chúng tự thụ phấn, ở đồi con thu được theo tỉ lệ 75% cay quả đoe và 25% cây quả vàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  1. Biến dị tổ hợp là gì ? bản chất về kiểu gen và kiểu hình của biến dị tổ hợp là như thế nào?

  2. cơ sở tế bào học của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập.

  3. ở đậu hà lan : A quy đinh thân cao , a quy định thân thấp . hãy nêu các phương pháp để xác định kiểu gen của cây đậu thân cao ? viết sơ đồ minh họa.

  4. nêu khái niệm ề thể đồng hợp và thể dị hợp ? lây svis dụ minh họa?

  5. ở cà chua quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng .Cho lai 2 thứ cà chua quả đỏ thuần chủng với quả vàng thu được F1, cho F1 lai với thứ cà chua quả đỏ thuần chủng để cho ra F2 . viết sơ đồ từ p đến F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Hãy tự cho một đoạn rồi viết doạn gen đó thành đoạn ARN và axit amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Ở đậu hà lan gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Lai 2 cây P thân cao vs nhau ta đk F1 toàn thân cao. Cho các cây F1 tự thụ phấn đến F2 thu đk 560 cây thân cao và 80 cây thân thấp. Hãy giải thích kq phép lai trên biết rằg k có đột biến xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1.Hậu quả của nguyên tắc bổ sung?Tại sao ARN con tạo ra lại giống ADN mẹ

  2.Trình bày bản chất mối quan hệ giữa

  +ADN(gen) với mARN

  +mARN vs prôtêin

  +prôtêin với tính trạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1