YOMEDIA

Sinh Học 12 Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

Chương tính quy luật của hiện tượng di truyền nêu lên  sự di truyền của các tính trạng qua các thế hệ của loài diễn ra theo những xu thế tất yếu mà người ta đã phát hiện được bằng phương pháp thực nghiệm. Nhờ những kiến thức ở chương 1 về cơ sở vật chất và cơ chế của di truyền và biến dị mà các em có cơ sở để hiểu những mối quan hệ nhân quả đã chi phối tính quy luật tất yếu của hiện tượng di truyền và biến dị. Chính sự nhân đôi của ADN đã là cơ sở cho sự nhân đôi của NST, đồng thời sự phân li và tổ hợp của NST theo những cơ chế xác định đã làm cho sự di truyền qua nhân diễn ra theo những quy luật chặt chẽ. Các em có thể củng cố các kiến thức thông qua các câu hỏi trắc nghiệm hoặc các bài tập SGK có ngay trong chương. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF