YOMEDIA

Bài tập 49 trang 37 SBT Sinh học 12

Giải bài 49 tr 37 sách BT Sinh lớp 12

Quan sát một bệnh di truyền được quy định bởi một cặp alen được ghi nhận trên sơ đồ phả hệ sau đây:

Cho biết bệnh do một cặp alen quy định. Bệnh là tính trạng trội hay lặn ? Có di truyền liên kết với giới tính không?

A. Tính trạng trội - không liên kết với giới tính.

B. Tính trạng trội - có liên kết với giới tính.

C. Tính trạng lặn - không liên kết với giới tính.

D. Tính trạng lặn - có liên kết với giới tính.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 49

 • Tính trạng biểu hiện liên tục từ thế hệ thứ hai trở đi
 • Chỉ có con trai trong gia hệ bị bệnh
 • Bố mẹ không bị bệnh nhưng sinh ra con trai bị bệnh và con gái không bị bệnh

→ Bệnh do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định

Vậy đáp án đúng là: D

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 37 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Phương Thắm

  Mọi người giúp e một số bài trong đề thi thử chuyên vinh lần 3 với ạ

  35. Ở một loài động vật, xét 2 gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau, mỗi gen có 2 alen và qui định 1 tính trạng, các alen trội là trội htoan. Cho lai 2 cá thể thuần chủng có kiểu hình khấc nhau về cả 2 tish trạng giao phối vs nhau thu đc F1. Cho các cá thể F1 giao phối vs nhau thu đc F2 có 6 kiểu hình. Biế k có đột biến, sự biểu hiện of gen k phụ thuộc vào mtrg. Có tối đa bao nhiêu phép lai F1 thỏa mãn ?

  36. Ở 1 loài động vật xét 2 gen cùng nằm trên 1 NST thường, mỗi gen gồm 2 alen và qui định 1 tish trạng, alen trội là trội hoàn toàn, nếu có trao đổi chéo thì chỉ xảy ra ở một giới vs tần số bất kì. Cho 2 cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen giao phối vs nhau thu đc đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1, theo lí thuyết có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp vs kết quả trên ?

   

  Cảm ơn mọi người 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ở một loài thực vật ,khi cho cây p có kiểu hình hoa đỏ,quả dẹt tự thụ phấn thu được f1 gồm:40,5% hoa đỏ,quả dẹt:29,25% hoa đỏ,quả tròn:15,75 hoa trắng,quả dẹt:8,25% hoa trắng quả tròn:5,25% hoa đỏ,quả dài:1% hoa trắng, quả dài. Biết không xảy ra đột biến, diễn biến của quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn như nhau, màu hoa do 1 cặp gen quy định. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?        

  A. F1 cho giao tử ABD=5%   

  B. Tần số hoán vị gen của F1 là 10%.    C. Fa có 8 loại kiểu hình khác nhau. D. Fa có tỉ lệ hạt tròn, nhăn,trắng bằng 1/5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhái Nhung

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa vàng. Hai cặp này nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Alen D qui định quả tròn trội hoàn toàn so với d qui định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp NST tương đồng số II. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây kiểu hình thấp, hoa vàng, quả dài chiếm 4%. Biết rằng HVG xảy ra ở cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Tính theo lý thuyế, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ quả tròn ở F2 chiếm tỷ lệ:

  A. 16,5% 

  B. 66.0%

  C. 49,5%

  D. 54%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Phần này bài tập vừa nhiều vừa khó. Thánh nào giúp em cái ạ.

  Cho P : gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mái có cùng kiểu hình. Ở F1 thu được tỷ lệ : 37,5% gà trống lông sọc, màu xám : 12,5% gà trống lông sọc, màu vàng : 15% gà mái lông sọc, màu xám : 3,75%  gà mái lông trơn, màu xám : 21,25% gà mái lông trơn, màu vàng : 10% gà mái lông sọc, màu vàng. Nếu cho gà trống ở thế hệ P lai phân tích thì tính theo lý thuyết, tỷ lệ gà mái lông sọc, màu xám thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Đào

  Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài này với ạ. Em cảm ơn .

  Giao phối những con gà chân ngắn với con chân dài, thu được F1 đồng loạt chân ngắn. Tiếp tục cho đời con giao phối với nhau qua các thế hệ. Ở F3 có tỉ lệ kiểu hình là 13 chân ngắn : 3 chân dài. Cho biết tính trạng do một cặp gen qui định, mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh bình thường, sức sống của các hợp tử và của các cá thể con đều đạt 100%. Theo lý thuyết thỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

  A. 13 chân ngắn : 3 chân dài

  B. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con đực)

  C. 3 chân ngắn : 1 chân dài

  D. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con cái).

  Theo dõi (1) 6 Trả lời
 • na na

  bởi na na 11/12/2016

  Xét một bệnh di truyền đơn gen ở người do alen lặn gây nên. Một người phụ nữ bình thường có cậu (em trai mẹ) mắc bệnh lấy người chồng bình thường nhưng có mẹ chồng và chị chồng mắc bệnh. Những người khác trong gia đình không ai bị bệnh này, nhưng bố đẻ của cô ta đến từ một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen gây bệnh là 10%. Cặp vợ chồng trên sinh được con gái đầu lòng không mắc bệnh này. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết trong số các dự đoán dưới đây, dự đoán nào không đúng ?

  A. Xác suất để người con  gái của vợ chồng trên mang alen gây bệnh là 16/29

  B. Xác suất sinh con thư hai của vợ chồng trên là trai không bị bệnh là 29/64

  C. Xác suất để bố đẻ của người vợ mang alen gây bệnh là 4/11

  D. Có thể biết chính xác kiểu gen của 9 người trong gia đình trên

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Tram Anh

  Ở ruồi giấm, biết một gen qui định một tính trạng trội – lặn hoàn toàn. Cho phép lai P:\(\frac{{AB}}{{ab}}\;{X^D}{X^d}\; \times \frac{{AB}}{{ab}}\;{X^D}Y\;\) thu được F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn về cả ba tính trạng nói trên chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen trong phép lai trên là

  A. 40%

  B. 35

  C. 20%

  D. 30%

  Theo dõi (0) 7 Trả lời

 

YOMEDIA