YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 74 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây:

a) P: Chó lông ngắn x chó lông dài

b) P: Chó lông ngắn x chó lông ngắn

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Quy ước: gen A - Lông ngắn

              gen a - lông dài

Câu a: Chó lông ngắn có hai kiểu gen: AA, Aa

* Sơ đồ lai 1:

P:     AA      \(\times\)     aa

GP:    A        :       a

F1:              Aa

Nhận xét: KG: Aa

               KH: 100% lông ngắn

*Sơ đồ lai 2:

P:     Aa      \(\times\)     aa

GP:   A, a     :      a

F1:   Aa        :      a

Nhận xét: KG: 1Aa, 1aa

               KH: 1 lông ngắn, 1 lông dài

Câu b:

Chó lông ngắn \(\times\) chó lông ngắn

Tương tự như trên ta biết chó lông ngắn có các kiểu gen sau: AA, Aa

* Sơ đồ lai 1:

P:     AA      \(\times\)     Aa

GP:    A        :       A

F1:              AA

Nhận xét: KG: AA

               KH: lông ngắn 100%

*Sơ đồ lai 2:

P:     AA      \(\times\)     Aa

GP:     A       :     A, a

F1:   AA, Aa

Nhận xét: KG: 1AA, 1Aa

               KH: lông ngắn 100%

*Sơ đồ lai 3:

P:     Aa      \(\times\)     Aa

GP:   A, a     :      A, a

F1:   1AA; 2Aaa, 1aa

Nhận xét: KG: 1AA, 2Aa, 1aa

               KH: 3 lông ngắn, 1 lông dài

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON