ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 67 SGK Sinh học 12

Giải bài 7 tr 67 sách GK Sinh lớp 12

Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn sang cho con là:

A. tính trạng.             B. kiểu hình.        C. kiểu gen.                 D. alen.

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Đối với các loài sinh sản hữu tính, bổ hoặc mẹ chỉ di truyền nguyên vẹn sang cho con là alen

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 67 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1