YOMEDIA

Bài tập 7 trang 67 SGK Sinh học 12

Giải bài 7 tr 67 sách GK Sinh lớp 12

Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn sang cho con là:

A. tính trạng.             B. kiểu hình.        C. kiểu gen.                 D. alen.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Đối với các loài sinh sản hữu tính, bổ hoặc mẹ chỉ di truyền nguyên vẹn sang cho con là alen

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 67 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Việt Long

  1. Ở người, bệnh máu khó đông là do gen lặn liên kết với NST giới tính X quy định. Đàn ông có gen m trên NST X là mắc bệnh, đàn bà chỉ biểu hiện khi nào có đồng hợp tử gen này

  a, Nếu cha bị bệnh máu khó đông, mẹ không bị bệnh này, con trai và con gái của họ ra sao?

  b, Nếu cha họ mắc bệnh máu khó đông, con trai cũng bị bệnh này, như vậy bệnh này do ai di truyền cho con trai? Tại sao?

  2. Gen D có 186 nucleotit loại guamin và có 1068 liên kết hidro. Gen đột biến hơn gen D một liên kết hidro, nhưng chiều dài của 2 gen bằng nhau

  a, Đây là dạng độ biến gì và liên quan đến ba nhiêu cặp nucleotit?

  b, Xác định số lượng từng loại nuleotit trong gen D và d?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  : Một gene tự nhân đôi 3 lần được môi trường cung cấp số Nu tự do là 12600. Chiều dài của gene này theo micromet là:

  A. 0,204µm B. 0,306µm C. 0,408µm D. 0,510µm

  (giải ra giùm mình nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Một gene có khối lượng phân tử là 72.104 đvC. Trong gene có X = 850. Gene nói trên tự nhân đôi 3 lần thì số lượng từng loại Nu tự do môi trường cung cấp là :

  A. Amt = Tmt = 4550, Xmt = Gmt = 3850 C. Amt = Tmt = 3850, Xmt = Gmt = 4550

  B. Amt = Tmt = 5950, Xmt = Gmt = 2450 D. Amt = Tmt = 2450, Xmt = Gmt = 5950

  (giải ra giùm mình nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Câu 1 :

  Các cặp gen trong phép lai sau là di truyền độc lập AaBbDdXX * AaBbDdXY cho thế hệ con F1. Hãy xác định:

  - Tỉ lệ kiểu gen AaBbDdXY ở F1

  - Tỉ lệ kiểu gen AABBDDXX ở F1

  - Tỉ lệ kiểu gen aabbddXY ở F1

  - Tỉ lệ kiểu hình A-B-D-XY ở F1

  Biết rằng A, B, D là các gen trội hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Câu 1: Khi cho hai cây lúa thân cao, chín sớm và thân lùn, chín muộn giao phấn với nhau thì được F1 100% cao-muộn. Cho F1 tạp giao thì thu được F2 gồm có : 3150 hạt khi đem gieo mọc thành thân cao, chín muộn : 1010 hạt khi đem gieo mọc thành thân cao chín sớm : 1080 hạt khi đem gieo mọc thành thân lùn chín muộn: 320 hạt khi đem gieo mọc thành cây thân lùn chín sớm

  a. Cho biết kết quả lai tuân theo định luật di truyền nào? Giải thích

  b. Đem các cây cao- muộn ở F2 thụ phấn với cây lùn- sớm thi F3 thu được các trường hợp sau :

  - F3-1: 50% cao-muộn : 50% cao-sớm

  - F3-2: 50% cao- muộn : 50% lùn-muộn

  - F3-3: 25% cao-muộn :25% cao-sớm :25% lùn-muộn : 25% lùn-sớm

  - F3-4: 100% cao-muộn

  Tìm kiểu gen của các cây F2 đó và ciết sơ đồ lai từng trường hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  1) cho giao phấn giữa 2 cây P thu được F1 có kiểu gen giống nhau. Cho 1 cây F1 giao phấn với 1 cay khác thu được F2 có kết quả như sau :

  85 cây có quả tròn, chín sớm

  87 cây quả tròn, chín muộn

  86 cây có quả dài, chín sớm

  84 cây có quả dài, chín muộn.

  Biết rằng 2 tính trạng về hình dạng quả và thời gian chín của quả di truyền độc lập với nhau, quả tròn và quả chín sớm là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với quả dài và quả chín muộn.

  a) Lập sơ đồ lai của F1 với cây khác.

  b) suy ra kiểu gen, kiểu hình của cặp P mang lại.

  2 ) Một phân tử ADN có chứa 6 000 000 nucleotit, trong đó có số nucleotit loại adenin chiếm 20% .

  a) tính số lượng từng loại nu của phân tử ADN

  b) số vòng xoắn của phân tử ADN

  c) tỉ lệ A+T/G+X của phân tử ADN

  GIÚP EM VS Ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Câu 1 : Thực hiện phép lai P : AaBbDdEe x AaBbddee .

  Biết mỗi gen quy định một tính trạng có quan hệ trội lặn không hoàn toàn , mỗi cặp gen nằm trên một NST thường khác nhau . Hãy xác định :

  a, Số loại KG đồng hợp , số loại KH của F1 .

  b , tỉ lệ KG khác KG của bố mẹ , tỉ lệ KH khác KH bố mẹ ở F1 .

  Câu 2 : Ở cà chua gen A_ quả đỏ ,a_quả vàng , B_quả dạng tròn , b_quả dạng bầu dục . Khi cho giống cà chua quả đỏ , dạng tròn lai với giống cà chua quả đỏ , dạng bầu dục được F1 có tỉ lệ : 50 % cây quả đỏ , dạng tròn , 50%cây quả đỏ dạng bầu dục , . Xác định KG của các cây bố mẹ . Biết các gen phân li độc lập với nhau , một trong hai cây bố mẹ thuần chủng .

  Mình cần gấp ạ ~Yêu mọi người nhiều ~Làm cách lớp 9 giúp mình nhé !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  thực hiện phép lai P;đực AaBbDdEe + AaBbddee. biết mỗi gen quy định một tính trạng ,gen trội là trội hoàn toàn , các gen nằm trên các NST thường khác nhau

  a, số loại kiểu gen đồng hợp ở F1 , kiểu hình ở F1

  b, Tỉ lệ KG khác KG bố mẹ , tỉ lệ KH khác KH của bố mẹ ở F1 .

  Làm cách lớp 9 giúp mình với ạ !Mình cần gấp a~ Yêu mọi người nhiều ~

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Ở 1 loài thực vật , khi cho lai giữa 2 cơ thể vs nhau thu đc F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 thân cao quả tròn : 1 thân cao quả dài . Biến luận và viết sơ đồ lai cho phép lai trên . Biết các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST thường khác nhau , tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp , giảm phân bình thường và k có đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>