AMBIENT

Bài tập 6 trang 67 SGK Sinh học 12

Giải bài 6 tr 67 sách GK Sinh lớp 12

Lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả lai này ta có thể rút ra kết luận gì?

A. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau.

B. Màu hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cộng gộp.

C. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau.

D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đò. Từ kết quả lai này ta có thể rút ra kết luận các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau.

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 67 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thủy tiên

  Một mạch đơn của gen có tổng hợp 2 loại nu A và T chiếm 20% số nu trong toàn mạch, trong đó có A =1/3×T. Ở mạch kia hiệu số giữa nu loại G với X chiếm 10% tổng số nu của mạch và có 525 nu loại X. Xác định:

  1) Tỉ lệ % và số lượng từng nu trong từng mạch đơn.

  2) Số chu kì xoắn, số liên kết hiđrô và liên kết hóa trị giữa các nu của gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  một gen cấu trúc có 4050 lk H hiệu số giữa X với các loại nu khác chiếm 20% tổng số nu của gen . sau đột biến L gen ko đổi

  1)nêu Tl A:G=43,27% thì loại db ,tính số nu mỗi loại của gen bị db

  2)nếu sau db tl G:A=2,348 Hãy cho biết

  a)Nếu tỉ lệ A:G =43,27% thì đột biến thuộc dạng nào . tính số nu mỗi loại của gen bị db

  b)dạng db

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Mn giải giúp em bài này vs ạ

  Bài 1:Cho 2 thứ độc thuần chủng, hoa đỏ và hoa trắng giao phấn vs nhau, F1 thu dc toàn hoa đỏ. Cho cây F1 lai vs cây hoa đỏ thuần chủng. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2

  Bài 2: 1 gen có 3000 nucleotit. Số nu loại A chiếm 30% tổng số nu.Xác định số nu từng loại của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Cho biết gen A quy định tính trạng cây cao trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng thân thấp. Hãy xác định số loại kiểu gen, số lạo kiểu hình, tỉ lệ kiểu hình của các phép lai sau

  a. Aa lai với Aa

  b. Aa lai với aa

  c. AA lai với Aa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Một gen dài 5100A° và có 3900 liên kết Hidro. Mạch đơn thứ nhất của gen có số nu loại A=150 mạch đối diện có X=300. Xác định :

  1) Tỉ lệ % và số lượng từng loại nu của gen

  2) Tỉ lệ % và số lượng từng loại nu trong mỗi mạch đơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Ở cà chua người ta tiến hành lai hai phép lai sau đây:

  - Phép lai 1: P: Cây quả đỏ lai với cây quả đỏ. Trong số các cây F1 thu được có cây quả vàng.

  - Phép lai 2: cho cây quả vàng giao phấn với 1 cây khác. Giả sử F1 xuất hiện một trong hai trường hợp sau:

  * F1 đồng loạt quả đỏ.

  * F1 vừa có quả đỏ: vừa có quả vàng

  Hãy xác định tính trạng trội, tính trạng lặn và qui ước gen cho cặp tính trạng quả màu trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Khi cho giao phối giữa bò đực lông đen vs bò cái lông đen sinh ra bê vàng. Bê vàng lớn lên cho giao phối vs bò lông đen sinh ra năm thứ nhất 1 bê vàng, năm thứ 2 sinh 1 bê vàng, năm thứ 3 cũng sinh 1 bê vàng.

  a, Xác định kiểu gen của các con bò, bê nói trên.

  b, Trong phép lai thứ 2 có thể dự đoán số bê đen sinh ra được hay không? Nếu có chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Ờ cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng cho quả đỏ dị hợp lai phân tích thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Người ta xác định được trong 6 phân tử protein cùng loại (mỗi phân tử chỉ gồm 1 chuỗi polipeptit) có 2700 liên kết peptit . Chiều dài vùng mã hóa của mARN trưởng thành làm khuôn mẫu tổng hợp protein này là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM