YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết CTHH của oxit sắt biết khử 16g oxit sắt bằng CO thu được 4,8g chất rắn?

Khử hoàn toàn 16g bội oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao .Sau khi phản ứng kết thúc ,khối lượng chất rắn giảm 4,8g .

a/ Hãy cho biết công thức của oxit sắt .

b/ Cho khí sinh ra được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư .Tính khối lượng chất kết tủa sinh ra.

c/ Tính thể tích khí CO (ở đktc ) cần dùng cho phản ứng khử oxit sắt nói trên ,biết rằng người ta phải dùng khí CO dư 10 % theo lý thuyết .

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a.PTHH: FexOy + yCO \(\underrightarrow{t^o}\) xFe + yCO2

  mFexOy = 16g

  Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 4,8g, suy ra mO = 4,8g.

  => mFe = mFexOy - mO = 11,2

  => nFe = 11,2/56=0,2mol và nO = 4,8/16=0,3

  => \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{n_{Fe}}{n_O}=\dfrac{0,2}{0,3}=\dfrac{2}{3}\)

  Vậy công thức oxit là Fe2O3.

  b.PTHH: CO2 + Ca(OH)2 ➝ CaCO3 + H2O

  Ta có : nCaCO3= nCO2 = nO = 0,3mol

  => mCaCO3 = 30g

  c. Lượng CO dư 10% so với lý thuyết.

  nCOlý thuyết = nCO2 = 0,3

  nCOthực thế = nCOlý thuyết *110/100 = 0,33 mol

  => VCO = 7,392 lít

    bởi Nắng Sẻ 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON