YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính CM sản phẩm khi dẫn 3,36 lít CO2 vào 200ml NaOH 2M?

Dẫn 3,36 lít CO2 vào 200 ml dd NAOH 2M

a) viết PTHH .

b) Tính CM của sản phẩm thu được sau phản ứng biết thể tích không thay đổi đáng kể

c) tính khối lượng muối sinh ra

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có:\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\\n_{NaOH}=C_M.V=2.0,2=0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Lập hệ số K: \(K=\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,4}{0,15}\approx2,7\)

  Vậy sản phẩm thu được là muối trung tính

  PT: 2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

  cứ: 2.................1.................1 (mol)

  vậy:0,3<--------0,15-------->0,15(mol)

  Vậy chất dư là NaOH=> nNaOH(dư)=nNaOH(đề)-nNaOH(pứng)=0,4-0,3=0,1(mol)

  b) Vì thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể nên:

  Vd d sau phản ứng=Vd d NaOH=200ml=0,2 lít

  Dung dịch sau phản ứng gồm: Na2CO3(0,15mol), NaOH(0,1mol)

  => CM Na2CO3=n/V=0,15/0,2=0,75(M)

  CM NaOH(dư)=n/V=0,1/0,2=0,5(M)

  c) Muối sinh ra là Na2CO3

  => mNa2CO3=n.M=0,15.106=15,9(g)

    bởi Phạm Hưng 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON