YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính % các chất trong A biết dẫn CO qua 26,2g A gồm Al2O3 và CuO thu được lượng chất rắn giảm 3,2g?

dẫn CO dư đi qua ống nghiệm chứa 26,2g chất rắn A gồm Al2O3 và CuO. Kết thúc phản ứng người ta thất khối lượng chất rắn giảm 3,2g. Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất có trong rắn A

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(CuO+CO-t^o->Cu+CO_2\)

  Khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng O trong CuO

  \(m_O=3,2\left(g\right)\Rightarrow n_{CuO}=n_O=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CuO}=16\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Al_2O_3}=26,2-16=10,2\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{CuO}=\dfrac{16.100}{26,2}=61,67\%\\\%m_{Al_2O_3}=38,93\%\end{matrix}\right.\)

    bởi Hiếu Trần 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON