AMBIENT

Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

bởi Van Tho 02/06/2019

cho 9,6 gam kim loại Mg vào 120 gam dung dịch HCl nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nMg=9.6/24=0.4mol

  Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

  (mol) 0.4 0.4 0.4

  mMgCl2=0.4*95=38g

  mdd=mMg + mddHCl - mH2= 9.6+120-0.4*2=128.8g

  C%MgCl2=38/128.8*100=29.5%

  bởi Trương Quốc Vương 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>