AMBIENT

Xác định hai kim loại biết hai oxit có tỉ lệ số mol 1:1 và nguyên tử khối của M lớn hơn hai lần N

bởi My Hien 03/06/2019

M và N là hai kim loại thông dụng có hóa trị II và III , hòa tan hết 18,2g hỗn hợp oxit của hai kim loại trên cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch H2SO4 2M.

a) Tính khối lượng hỗn hợp muối khan thu được sau phản ứng

b) Xác định hai kim loại biết hai oxit có tỉ lệ số mol 1:1 và nguyên tử khối của M lớn hơn hai lần N

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 18,2 gam hỗn hợp : \(\left\{{}\begin{matrix}MO\\N_2O_3\end{matrix}\right.\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,4\left(mol\right)\)\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=78,4\left(g\right)\)

  \(MO+H_2SO_4\rightarrow MSO_4+H_2O\)

  \(N_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow N_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  Ta thấy: \(n_{H_2O}=n_{H_2SO_4}=0,4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O}=7,2\left(g\right)\)

  Bảo toàn khối lượng => m muối = 18,2 + 78,4 - 7,2 = 89,4 (g)

  b)Đặt \(n_{MO}=n_{N_2O_3}=a\left(mol\right)\)

  \(MO\left(a\right)+H_2SO_4\left(a\right)\rightarrow MSO_4+H_2O\)

  \(N_2O_3\left(a\right)+3H_2SO_4\left(3a\right)\rightarrow N_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  \(\sum n_{H_2SO_4}=\left(a+3a\right)\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+3a=0,4\)

  \(\Rightarrow a=0,1\left(mol\right)\)

  Mặt khác: \(M=2N\)và khối lượng hỗn hợp đầu la 18,2 gam

  \(\Leftrightarrow\left(M+16\right)a+\left(2N+48\right)a=18,2\)

  \(\Leftrightarrow\left(M+16\right).0,1+\left(2N+48\right).0,1=18,2\)

  \(\Leftrightarrow N=29,5\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)\(\Rightarrow M=39\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  Đó là những gì có thể suy ra từ bài toán trên.

  bởi Dương Thị Thu Hà 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>