ADMICRO
UREKA

Xác định hai kim loại biết hai oxit có tỉ lệ số mol 1:1 và nguyên tử khối của M lớn hơn hai lần N

M và N là hai kim loại thông dụng có hóa trị II và III , hòa tan hết 18,2g hỗn hợp oxit của hai kim loại trên cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch H2SO4 2M.

a) Tính khối lượng hỗn hợp muối khan thu được sau phản ứng

b) Xác định hai kim loại biết hai oxit có tỉ lệ số mol 1:1 và nguyên tử khối của M lớn hơn hai lần N

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 18,2 gam hỗn hợp : \(\left\{{}\begin{matrix}MO\\N_2O_3\end{matrix}\right.\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,4\left(mol\right)\)\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=78,4\left(g\right)\)

  \(MO+H_2SO_4\rightarrow MSO_4+H_2O\)

  \(N_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow N_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  Ta thấy: \(n_{H_2O}=n_{H_2SO_4}=0,4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O}=7,2\left(g\right)\)

  Bảo toàn khối lượng => m muối = 18,2 + 78,4 - 7,2 = 89,4 (g)

  b)Đặt \(n_{MO}=n_{N_2O_3}=a\left(mol\right)\)

  \(MO\left(a\right)+H_2SO_4\left(a\right)\rightarrow MSO_4+H_2O\)

  \(N_2O_3\left(a\right)+3H_2SO_4\left(3a\right)\rightarrow N_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  \(\sum n_{H_2SO_4}=\left(a+3a\right)\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+3a=0,4\)

  \(\Rightarrow a=0,1\left(mol\right)\)

  Mặt khác: \(M=2N\)và khối lượng hỗn hợp đầu la 18,2 gam

  \(\Leftrightarrow\left(M+16\right)a+\left(2N+48\right)a=18,2\)

  \(\Leftrightarrow\left(M+16\right).0,1+\left(2N+48\right).0,1=18,2\)

  \(\Leftrightarrow N=29,5\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)\(\Rightarrow M=39\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  Đó là những gì có thể suy ra từ bài toán trên.

    bởi Dương Thị Thu Hà 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF