ON
ADMICRO
VIDEO

Tính CM của các chất trong dung dịch X

1. Cho 13g KL M có hóa trị II tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng,dư), sau phản ứng thu được 4,48(l) H2(đktc). Xác định tên, Kí hiệu hóa học của KL M

2. Cho 5,6 (g) Fe tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V(l) khí H2 (đktc)

a, Tính V

b, Gọi V không đổi, tính CM của các chất trong dung dịch X

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 2. nFe=5,6/56=0,1mol

  đổi:200ml=0,2l

  nH2SO4=0,2.1=0,2mol

  Fe+H2SO4->FeSO4+H2

  nbđ::: 0,1-->0,2

  npứ::: 0,1-->0,1---->0,1----->0,1

  ndư::: 0--->0,1

  lập tỉ lệ: 0,1/1<0,2/1=> Fe pứ hết, H2SO4 dư

  a)V=VH2=0,1.22,4=2,24l

  b) trong dd A có chất tan gồm:FeSO4,H2SO4 dư

  CM FeSO4=0,1/0,2=0,5M

  CM H2SO4=0,1/0,2=0,5M

    bởi Bùi Đoàn Khánh Ân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1