ON
ADMICRO
VIDEO

Tìm điều kiện liên hệ giữa a và x để sau phản ứng khối lượng dung dịch A giảm so với khối lượng dung dịch muối ban đầu

a) X là một kim loại có trong dãy hoạt động hóa học ( ở thể rắn trong điều kiện thường), X không tác dụng với dung dịch HCl, X phản ứng được với dụng dịch FeCl3 và dung dịch AgNO3. Xác định X

b) cho một hỗn hợp gồm x mol Zn và y mol Fe vào dung dịch chứa a mol X(NO3)2 cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A chứa 2 muối và chất rắn B . Hòa tan B trong dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra . Lập luận tìm biểu thức x, y và a . Tìm điều kiện liên hệ giữa a và x để sau phản ứng khối lượng dung dịch A giảm so với khối lượng dung dịch muối ban đầu

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)vì X là 1 kim loại trong dãy hoạt động hóa học , ko tác dụng vs HCl , phản ứng vs FeCl3,AgNO3 => X: Cu

  Cu +2FeCl3 --> CuCl2 +2FeCl2

  Cu +2AgNO3 --> Cu(NO3)2 +2Ag

  b) bạn viết sai đề r : phải là H2SO4 đặc nóng mới đúng

  Zn +Cu(NO3)2 --> Zn(NO3)2 + Cu(1)

  Fe +Cu(NO3)2--> Fe(NO3)2 +Cu(2)

  Cu +2H2SO4đặc --> CuSO4 +SO2 +2H2O (3)

  theo (1) : nCu(NO3)2(1)=nZn=x(mol)

  theo (2): nCu(NO3)2(2)=nFe=y(mol)

  => x+y=a

  vì x+y=a=> x<a

  lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{x}{1}< \dfrac{a}{1}\)

  => tính theo x

  theo (1) : nZn(NO3)2=nZn=x(mol)

  vậy để sau phản ứng khối lượng dd A giảm so với khối lượng ban đầu thì x<a

    bởi Nguyễn Huệ 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1