ON
ADMICRO
VIDEO

Khối lượng 3 kim loại Na, Al, Fe là bao nhiêu?

Cho m gam hh gồm 3 kim loại Na, Al, Fe
TN1: Đem m gam hh hòa tan hoàn toàn vào dd HCl dư thu được 15,68l khí H2 (dktc)
TN2: Đem m gam hh hòa tan vào dd NaOH dư thu được 11,2l khí (dktc)
TN3: Hòa tan m gam hh trên vào H2O thu được 3,36l khí (dktc).
Tính m?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi x ,y , z lần lượt là số mol của Na , Al , Fe

  *TH 1 :

  Theo đề bài ta có : nH2 = \(\dfrac{15,68}{22,4}=0,7\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  (1) \(2Na+2HCl->2NaCl+H2\uparrow\)

  x mol....x mol............1/2x mol

  (2) \(2Al+6HCl->2AlCl3+3H2\uparrow\)

  y mol....3ymol.......ymol..........3/2ymol

  (3) \(Fe+2HCl->FeCl2+H2\uparrow\)

  z mol....2zmol......zmol..........zmol

  Ta có PT : \(\dfrac{1}{2}x+\dfrac{3}{2}y+z=0,7\left(mol\right)\)

  *TH 2 : Chỉ có Al mới tan được trong dd NaOH và tạo ra khí H2 ( vì nó có tính lưỡng tính ) còn Fe và Na thì không tan .

  Theo đề bài ta có : nH2 = \(\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

  PTHH :

  \(2Al+2NaOH+2H2O->2N\text{aA}lO2+3H2\uparrow\)

  1/3mol...............................................................0,5mol

  Ta có : nAl = y = 1/3 mol (*) => nH2(2) = y = 1/3 mol

  => nH2(1) + nH2(3) = 0,7 - nH2(2) <=> 1/2x + z = 0,7 - \(\dfrac{3}{2}.\dfrac{1}{3}=0,2\left(mol\right)\)

  *TH3 :

  Vì Fe và Al không tan trong nước nên chỉ có Na tan

  Theo đề ta có : nH2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(2Na+2H2O->2NaOH+H2\uparrow\)

  0,3mol..........................................0,15mol

  => nNa = x = 0,3 (mol) (**)

  => nH2(1) = 0,15 (mol)

  => nH2(3) = 0,2 - 0,15 = 0,05 (mol) = z (***)

  Từ (*) (**) và (***) ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nNa=x=0,3\left(mol\right)=>nNa\left(b\text{đ}\right)=0,9\left(mol\right)\\nAl=y=\dfrac{1}{3}mol=>nAl\left(b\text{đ}\right)=1\left(mol\right)\\nFe=z=0,05\left(mol\right)=>nFe\left(b\text{đ}\right)=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => m(hh) = 0,9.23 + 1.27 + 0,15.56 = 56,1(g)

  Vậy...

  p/s : bài làm của t hơi dài dòng và ko đc hay lắm. :V

    bởi Phan Thị Thanh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1