Tính khối lượng mỗi kim loại Mg ,Al ,Cu

bởi hành thư 03/06/2019

Hòa tan 10g hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg ,Al ,Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 8,96l khí ở đktc ,thu được dung dịch A và chất rắn B .Nung B trong không khí đến khối lượng không đổi ,cân nặng 2,75g .Tính khối lượng mỗi kim loại .

Câu trả lời (1)

 • nCuO=2,75/80=0,034375(mol)

  2Cu + O2-> 2CuO

  Theo PTHH trên: nCu=nCuo

  => nCu=0,034375(mol)

  => mCu= 2,2(g)

  mhh( Al,Mg)=10-2,2=7,8(g)

  Gọi x là số mol Al

  y là số mol Mg

  nH2=8,96/22,4=0,4(mol)

  PTHH: 2Al +6 HCl-> 2AlCl3 + 3H2

  x..................................->3/2x (mol)

  Mg +2 HCl-> MgCl2 + H2

  y..................................-> y (mol)

  Ta có phương trình: 27x + 24y=7,8

  3/2x + y=0,4

  Giải 2 phương trình trên ta được:

  x=0,2(mol)

  y=0,1(mol)

  % Mg=\(\dfrac{0,1.24}{10}.100\%=24\%\)

  %Al=\(\dfrac{0,2.27}{10}.100\%=54\%\)

  %Cu=\(\dfrac{2,2}{10}.100\%=22\%\)

  bởi Nguyễn Thị Minh Anh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan