Khối lượng muối trong dd A là bao nhiêu?

bởi May May 02/06/2019

cho 1.44g kim loại M có hóa trị 2 vào dd H2SO4 loãng dư, phản ứng xong thu đc 1.344 lít H2 đktc và dd A . khooiss lượng muối trong dd A là

Câu trả lời (1)

  • Ta có ptpứ: \(M+H_2SO_4->MSO_4+H_2\) Số mol \(H_2\) thoát ra: \(n_{H_2}=\dfrac{1,334}{22,4}=0,06\left(mol\right)\) Theo PTHH: \(n_M=n_{H_2}=0,06\left(mol\right)\) KLNT : M=\(\dfrac{1,44}{0,06}=24\) => kim loại M là Mg. Muối thu được là \(MgSo_4\). Theo PTHH: \(n_{MgSo_4}=n_{Mg}=0,06\left(mol\right)\) Khối lượng muối cần tìm: \(m_{MgSO_4}=0,06.120=7,2\left(g\right)\)

    bởi Ðặng Thị Thu Trang 02/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan