AMBIENT

Tính Cm của Y và khối lượng mỗi kim loại trong X

bởi Truc Ly 03/06/2019

X là hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn. Y là dd H2SO4 chưa rõ nồng độ.

TN1: Cho 24,3 g X vào 2 lít dd Y sinh ra 8,96 lít khí H2 (đktc).

TN2: Cho 24,3 g X vào 3 lít dd Y sinh ra 11,2 lít khí H2 (đktc).

a. Chứng tỏ rằng ttrong thí nghiệm 1 thì X chưa tan hết còn trong 2 thì tan heets rồi.

b. Tính Cm của Y và khối lượng mỗi kim loại trong X.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH :

  X + H2SO4 - > XSO4 + H2

  nH2(TN1) = 0,4(mol) ; nH2(TN2) = 0,5(mol)

  Nhìn tổng quát 2 thí nghiệm và theo PTHH ta thấy :

  nH2 = nH2SO4

  V2 gấp V1 là 1,5 lần => nH2(TN2) gấp nH2(TN1) là 1,5 lần

  \(\dfrac{nH2\left(TN2\right)}{nH2\left(TN1\right)}=\dfrac{0,5}{0,4}=1,25< 1,5\)

  => Trường hợp 1 : axit pư hết còn hh X chưa tan hết

  Trường hợp 2 : axit pư chưa hết ,còn hh X tan hết

  b) Khối lượng của các chất trong X được tính theo trường hợp X tan hết ( TN2 )

  Gọi : nMg = a , nZn = b

  ta có : nH2(TN2) = nX = a + b

  Ta có HPT :\(\left\{{}\begin{matrix}24a+65b=24,3\\a+b=0,5\end{matrix}\right.\) = > a = 0,2 ; b = 0,3

  => mMg = 0,2.24 = 4,8 (g) ; nZn = 65.0,3 = 19,5(g)

  CMddH2SO4 = 0,5/3 = 1/6(M)

  bởi Huỳnh Dung 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>