AMBIENT

Tính nồng độ % của dd A

bởi na na 03/06/2019

Cho 4,8 gam Mg tác dụng vừa đủ với a gam dd HCl nồng độ 7,3% thu được b gam dd A và V lít khí đo ở đktc

1 - Tính a,b,V

2 - Tính nồng độ % của dd A

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Mg +2 HCl --> MgCl2 + H2

  0,2-----0,4---------0,2------0,2 (mol)

  1.ta có: n Mg= 4,8/24= 0,2 (mol);

  n HCl= 0,4 (mol) => mdd HCl= 0,4*36,5*100/7,3=200(g)

  Vậy a= 200

  ta có n H2= 0,2 (mol)=> mH2= 0,2*2= 0,4 (g)

  mdd A = 4,8+200-0,4= 204,4 (g)

  Vậy b= 204,4

  V H2= 0,2*22,4= 4,48 (g)

  Vậy V = 4,48

  2. ta có n MgCl2= 0,2 (mol)=> mMgCl2= 0,2* 95= 19(g)

  C% ddA= 19*100/204,4= 9,29%

  bởi Trần Đăng 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>