Kim loại M có tên là gì?

bởi Ban Mai 03/06/2019

Lượng khí clo sinh ra khi cho dd HCl đặc dư td với 6,96g MnO2 đã oxi hóa kim loại M(thuộc nhóm IIA) tạo ra 7,6g muối khan. Kim loại M là

Câu trả lời (1)

 • \(4HCl+MnO_2\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

  \(n_{MnO_2}=0,08\rightarrow n_{Cl_2}=0,08\)

  \(m_M=7,6-0,08.35,5.2=1,91\left(g\right)\rightarrow n_M=\dfrac{1,92}{M}\)

  Gọi CTPT là \(MCl_x\)

  \(x=\dfrac{0,08.2}{\dfrac{1,92}{M}}=\dfrac{M}{12}\)

  M là kim loại ⇒ Cho x thử các giá trị I, II, III được x = 2; M = 24 ( thỏa mãn)

  Vậy M là Mg

  bởi Nguyễn Như Quỳnh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan