ON
YOMEDIA
VIDEO

Kim loại M có tên là gì?

Lượng khí clo sinh ra khi cho dd HCl đặc dư td với 6,96g MnO2 đã oxi hóa kim loại M(thuộc nhóm IIA) tạo ra 7,6g muối khan. Kim loại M là

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(4HCl+MnO_2\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

  \(n_{MnO_2}=0,08\rightarrow n_{Cl_2}=0,08\)

  \(m_M=7,6-0,08.35,5.2=1,91\left(g\right)\rightarrow n_M=\dfrac{1,92}{M}\)

  Gọi CTPT là \(MCl_x\)

  \(x=\dfrac{0,08.2}{\dfrac{1,92}{M}}=\dfrac{M}{12}\)

  M là kim loại ⇒ Cho x thử các giá trị I, II, III được x = 2; M = 24 ( thỏa mãn)

  Vậy M là Mg

    bởi Nguyễn Như Quỳnh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1