ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định M và tính x.

1) 12,1g hh ( Zn , Fe ) tác dụng hoàn toàn dd hcl 10% => 4,48 lít ( đkc) . Tính % về khối luoejng từng kim loại trong hh ban đầu ? C% các chất tan trong dd thu được .

2) 3,9 g kim loại M tác dụng hoàn toàn 300ml dd hcl ( CM= x ) => 1,344 lít hh (đkc). Xác định M và tính x.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1

  Gọi số mol của Zn là x( mol) (x>0)

  Gọi số mol của Fe là y (mol) (y> 0)

  Số mol của H2 là: nH2= 4,48/22,4= 0,2( mol)

  PTHH: Zn+ 2HCl ------> ZnCl2+ H2 (1)

  x 2x x (mol)

  Fe+ 2HCl -------> FeCl2+ H2 (2)

  y 2y y (mol)

  Ta có PT toán học như sau:

  65x+ 56y = 12,1 (3)

  x + y = 0,2 (4)

  Từ (3) và(4) giải PT bằng máy tính casio ta đc:

  x = 0,1( mol)

  y = 0,1 ( mol)

  Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp là:

  mZn = 0,1* 65 = 6,5(g)

  mFe = 0,1*56 = 5,6 (g)

  Thành phần % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp là:

  %m Zn = 6,5 /12,1* 100= 53,72%

  %m Fe= 100%- 53, 72%= 46,28%

  Khối lượng đ thu đc sau phản ứng là:

  m ddZnCl2 = 6,5+ ( 0,1*2*36,5)- (0,1* 2)= 13,6 (g)

  m ddFeCl2 = 5,6+ ( 0,1*2*36,5)- (0,1* 2)= 12,7 (g)

  Nồng độ % của từng chất tan trong đ thu đc là:

  C%ddZnCl2= 6,5/13,6*100= 47,79 %

  C%ddFeCl2= 5,6/ 12,7 *100 = 44,09 %

  Bài 2

  Đổi 300ml= 0,3 lít

  Số mol của H2 là: nH2= 1,344/22,4= 0,06 (mol)

  PTHH: M + 2HCl -----> MCl2+ H2

  1 2 1 1 (mol)

  Theo PT: nHCl= 2nH2= 2*0,06= 0,12(mol)

  Nồng độ mol của HCl là:

  CMHCl= 0,12/0,3= 0,4(M)

  Theo PT: nM= nH2= 0,06 ( mol)

  Khối lượng mol của kim loại M là:

  MM= 3,9/0,06= 65(g)

  => Kim loại M là Cu

    bởi Lê Huỳnh Anh Thư 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1