ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng MgO cần dùng để hòa tan 100g dung dịch H2SO4 9,8%

1 .Để hòa tan102g oxit kim loại M hóa trị 3 cần vừa đủ 300g dung dịch H2SO4 9,8% thu được dung dịch A . Xác định công thức oxit kim loại và tính C% muối trong dung dịch A

2. Tính khối lượng MgO cần dùng để hòa tan 100g dung dịch H2SO4 9,8% và tính C% của dung dich MgSO4 thu được

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 10,2 g nha bạn

  1.

  Gọi CTHH của oxit là X2O3

  X2O3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\)X2(SO4)3 + 3H2O

  mH2SO4=\(300.\dfrac{9,8}{100}=29,4\left(g\right)\)

  nH2SO4=\(\dfrac{29,4}{98}=0,3\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  nX2O3=\(\dfrac{1}{3}\)nH2SO4=0,1(mol)

  MX2O3=\(\dfrac{10,2}{0,1}=102\)

  MX=\(\dfrac{102-16.3}{2}=27\)

  \(\Rightarrow\)CTHH của oxit là Al2O3

  Thay vào ta có:

  Al2O3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\)Al2(SO4)3 + 3H2O

  Theo PTHH ta có:

  nAl2O3=nAl2(SO4)3=0,1(mol)

  mAl2(SO4)3=0,1.342=34,2(g)

  C% dd Al2(SO4)3 =\(\dfrac{34,2}{300+10,2}.100\%=11\%\)

    bởi Nguyễn Trang 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1