AMBIENT

Tính số mol HCl đã phản ứng

bởi Lê Thánh Tông 02/06/2019

hòa tan hết 7,8 g hỗn hợp Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g so với ban đầu. Tính số mol HCl đã phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2 (1)
  Al + 3HCl \(\rightarrow\) AlCl3 + \(\dfrac{3}{2}\)H2 (2)

  Đặt nMg=a

  nAl=b
  Ta có

  24a+27b=7.8 g (3)

  \(\Rightarrow\) 0,8g mất đi là do H2 bay hơi \(\Rightarrow n_{H_2}=\dfrac{0,8}{2}=0,4\left(mol\right)\)
  \(\Rightarrow\) a+3/2b=0.4 (4)

  Giải hệ 3 và 4 ta có:

  a=0,1;b=0,2

  Theo PTHH 1 và 2 ta có;

  nHCl(1)=2nMg=0,2(mol)

  nHCl(2)=3nAl=0,6(mol)

  \(\sum n_{HCl}=0,2+0,6=0,8\left(mol\right)\)

  bởi Dương Ngọc Hà 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>