ADMICRO
UREKA

Tính Vdd NaOh 1M cần để trung hòa hết lượng axit trên

Cho 15 gam Fe và Ag tác dụng với dung dịch Hcl 1M thu được 4,48 l khí

a, tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

b, tính Vhcl đã phản ứng

c, tính Vdd NaOh 1M cần để trung hòa hết lượng axit trên

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (1)

  nH2=0,2(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nFe=nH2=0,2(mol)

  2nHCl=nH2=0,4(mol)

  mFe=56.0,2=11,2(g)

  mAg=15-11,2=3,8(g)

  Vdd HCl=0,4/1=0,4(lít)

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O (2)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nNaOH=nHCl=0,4(mol)

  Vdd NaOH=0,4/1=0,4(lít)

    bởi Vương Thành 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF