Tính Vdd NaOh 1M cần để trung hòa hết lượng axit trên

bởi Bi do 05/06/2019

Cho 15 gam Fe và Ag tác dụng với dung dịch Hcl 1M thu được 4,48 l khí

a, tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

b, tính Vhcl đã phản ứng

c, tính Vdd NaOh 1M cần để trung hòa hết lượng axit trên

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (1)

  nH2=0,2(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nFe=nH2=0,2(mol)

  2nHCl=nH2=0,4(mol)

  mFe=56.0,2=11,2(g)

  mAg=15-11,2=3,8(g)

  Vdd HCl=0,4/1=0,4(lít)

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O (2)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nNaOH=nHCl=0,4(mol)

  Vdd NaOH=0,4/1=0,4(lít)

  bởi Vương Thành 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan