AMBIENT

Tại sao trong 1 nhóm tính kim loại của các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần?

bởi Trần Hoàng Mai 02/06/2019

Tại sao trong 1 nhóm tính kim loại của các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ mất electron để trở thành ion dương.

    Nguyên tử càng dễ mất electron, tính kim loại của nguyên tố đó càng mạnh.

    Ngược lại tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ thu electron để trở thành ion âm. Nguyên tử càng dễ thu electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh.

    bởi Phương Hoài 02/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>