ADMICRO
UREKA

Tính khối lượng chất rắn

Cho 80g hỗn hợp fe và mg tác dụng với dd hcl dư thu được 33.6 lit khí và dd A 1.cho dd A tác dụng với naoh dư thu được m (g) kết tủa. Lọc kết tủa đem nu g trong không khí đến khối lượng không đổi thu được a(g) chất rắn. Tính a

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Không biết có sai không liuliu /__/

  --------------------------------------

  \(n_{H_2}=\dfrac{33,6}{22,4}=1,5\left(mol\right)\)

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\) (1)

  x ----> 2x ------> 1,375

  \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)(2)

  y------> 2y -------> 0,125

  (1)(2) \(\Rightarrow n_{HCl}=2n_{H_2}=1,5.2=3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}56x+24y=80\\2x+2y=3\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1,375\\y=0,125\end{matrix}\right.\)

  \(FeCl_2+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\downarrow+2NaCl\)

  1,375 ------------------> 1,375

  \(MgCl_2+2NaOH\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow+2NaCl\)

  0,125---------------------> 0,125

  \(2Fe\left(OH\right)_2+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+2H_2O\) ( Hai pt thì mới ra cái này )

  1,375------------------> 0,6875

  \(Mg\left(OH\right)_2\rightarrow MgO+H_2O\)

  0,125---------> 0,125

  \(\Rightarrow a=0,6875.160+0,125.40=115\left(g\right)\)

    bởi Hoàng Trang 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF