AMBIENT

Kim loại hòa tan là kim loại nào?

bởi can chu 05/06/2019

Hòa tan 0,575g một kim loại kiềm vào nước. Để trung hòa dd thu được cần 25g dd HCl 3,65% . Kim loại hòa tan là?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(m_{HCl}=0,9125\left(g\right)\Rightarrow n_{HCl}=0,025\left(mol\right)\)

  PTHH:

  \(R+H_2O\rightarrow ROH+\dfrac{1}{2}H_2\)

  0,025........................0,025 ( mol)

  \(HCl+ROH\rightarrow RCl+H_2O\)

  0,025.........................0,025 ( mol)

  \(\Rightarrow m_R=0,575:0,025=23\)

  \(\Rightarrow\) R là Na

  Vậy kim loại R cần tìm là Na.

  bởi Đặng Ly 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>