YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.2 trang 12 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.2 trang 12 SBT Hóa học 8

Cho công thức hóa học của một số chất như sau:

- Brom: Br2

- Nhôm clorua: AlCl3

- Magie oxit: MgO

- Kim loại kẽm: Zn

- Kali nitrat: KNO3

- Natri hidroxit: NaOH

Trong số đó có mấy đơn chất, mấy hợp chất? Trả lời đúng là A, B, C hay D?

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất.    

B. 2 đơn chất và 4 hợp chất.

C. 4 đơn chất và 2 hợp chất.    

D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.2

Chọn: B.

Các đơn chất là: Br2, Zn vì chúng do 1 nguyên tố hóa học tạo nên.

Các hợp chất là: MgO, KNO3, AlCl3, NaOH vì chúng do nhiều nguyên tố hóa học tạo nên.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.2 trang 12 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON